IT beroepen
Alle IT-functies op een rij

Welke IT-beroepen zijn er allemaal?

Net je hbo- of wo-opleiding afgerond richting de IT/ICT? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar welke IT-beroepen er anno 2022 allemaal zijn?

In dit artikel delen we veelvoorkomende IT-functies, met een link naar een uitgebreide functieomschrijving. Zo kun je precies zien welke IT-beroepen er zijn en bepalen welk beroep het beste bij jou past.

IT-traineeship

IT-trainee

Tegenwoordig is de vraag naar IT-specialisten groot. Zo groot dat er een - bijna extreem te noemen - tekort aan specialisten is.

Organisaties hebben tegenwoordig veel over voor goede IT’ers en dit uit zich niet alleen in het salaris, maar ook in opleidingsmogelijkheden. Veel bedrijven bieden pas afgestudeerden de kans om zichzelf te ontwikkelen tot een ware professional door middel van een IT-traineeship.

De IT-wereld kent tegenwoordig vele uitstroommogelijkheden en tijdens het IT-traineeship van Working Talent krijg je de kans om kennis te maken met alle facetten binnen de IT/ICT. Zo kun je onder andere aan de slag als IT trainee, Date trainee, Security trainee, Business & IT trainee, DevOps trainee of Developer trainee.

Consultancy

IT Consultant

Een IT Consultant geeft advies aan organisaties over de digitale werkprocessen en diensten. Hij of zij kijkt naar de huidige systemen, evalueert de werkwijze en brengt advies uit voor een efficiëntere werkwijze met (nieuwe) systemen.

Deze functie kent vaak drie uitstroomrichtingen: Business & IT Consultant, IT Software Consultant en IT Security Consultant.

IT Management

IT Manager / IT Projectmanager

Deze twee functies hebben veel van elkaar weg. Een IT Manager is verantwoordelijk voor het plannen, aansturen en coördineren van allerlei IT-activiteiten. Tevens geeft de IT Manager leiding aan alle IT’ers binnen de organisatie.

Een IT Projectmanager heeft dezelfde verantwoordelijkheden en taken, maar dan binnen een project. Als een organisatie in een bepaald tijdsbestek met diverse projecten bezig is, wordt er vaak een projectmanager gekoppeld aan een bepaald project waar hij of zij alle kennis van heeft.

Analisten, Engineers, Scientists

Data

Er is tegenwoordig een overvloed aan data beschikbaar. Denk aan alle data uit Google Analytics, CRM-systemen, databases, e-mails of social media. Al deze data is vaak afzonderlijk te analyseren, maar om effectief gebruik te kunnen maken van deze gegevens is het nodig om de data goed te structureren, alvorens je er goede conclusies uit kan trekken. En dit is precies waar de Data Analisten, Data Engineers en Data Scientists in beeld komen.

Een Data Analist helpt organisaties deze data inzichtelijk te maken en verwerkt dit tot bruikbare informatie om vervolgens beslissingen te kunnen maken aan de hand van statistische analyses. De functie van een Data Engineer lijkt hier heel erg op, maar hij of zij houdt zich meer bezig met het voorbereiden van deze gegevens. Ze ontwikkelen, bouwen, testen en onderhouden complete architectuur om data inzichtelijk te maken en te verwerken.

Een Data Scientist gebruikt de data die de Data Analist en Data Engineer inzichtelijk hebben gemaakt om er belangrijke conclusies uit te trekken. Aan de hand van deze conclusies geeft hij of zij adviezen aan de organisatie.

Administrators en managers

Database

Een groot deel van de verzamelde data van tegenwoordig komt uit databases van organisaties. Data Analisten, Engineers of Scientists werken ook in databases, maar er zijn anno 2022 ook Data Specialisten die zich écht alleen focussen op databases. De meest voorkomende functies zijn Database Administrator en Database Manager.

Een Database Administrator is iemand die gegevens in gespecialiseerde databasesoftware structureert, opslaat en toegankelijk maakt. Aan hem of haar de taak om de database zo georganiseerd mogelijk te maken, zodat gebruikers alle informatie snel kunnen vinden.

De functie van een Database Manager gaat nét een stapje verder: naast het structureren, opslaan en toegankelijk maken moet een Database Manager ook zelf bedenken hoe de database georganiseerd moet worden, zorgen voor een goede implementatie en handleidingen schrijven en/of trainingen geven.

Systemen en beveiliging

Netwerk- en systeembeheerder

Een Systeembeheerder overziet en onderhoudt de ICT-omgeving van een organisatie. In deze functie zorg je ervoor dat alle computersystemen op de juiste manier gebruikt worden en los je complicaties binnen de ICT-omgeving op.

De functie van een Netwerkbeheerder en Systeembeheerder lijken veel op elkaar. Maar zoals de functienamen al suggereren hebben ze een belangrijk verschil: een Systeembeheerder zorgt voor alle computersystemen en een Netwerkbeheerder zorgt voor het netwerk van een bedrijf. Bij veel organisaties vallen beide functies onder 'systeembeheer'. Bij grote bedrijven zie je vaak dat beide functies gescheiden zijn, omdat de functie van een Netwerkbeheerder of Systeembeheerder dan al complex genoeg zijn.

De functie van een Cloud Engineer komt sterk overeen met die van een systeem- of netwerkbeheerder. Hij of zij focust zich alleen op cloud-oplossingen, gericht op bijvoorbeeld Amazon Web Services, Google Cloud of Microsoft Azure.

Beheren van applicaties

Applicatiebeheer

We onderscheiden twee soorten functies binnen de applicatiebeheer:

  • Technisch applicatiebeheerder: een applicatiebeheerder die diverse applicaties beheerst, problemen verhelpt en wensen van gebruikers implementeert.

  • Functioneel applicatiebeheerder: een applicatiebeheerder die verantwoordelijk is voor één specifieke applicatie. Denk aan een ERP-systeem of een CRM-systeem. De focus ligt op het gebruikersgemak van de applicatie.

Een Applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van softwaretoepassingen binnen een organisatie. Ze kijken welke applicaties nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten te verbeteren en houden toezicht op de installatie en onderhoud van de applicatie.

Als Functioneel Beheerder ben je ook verantwoordelijk voor het beheer van de applicaties binnen een organisatie, maar in deze functie ligt de focus meer op het helpen van gebruikers.

Bij kleine tot middelgrote organisaties vallen applicatiebeheer en functioneel aplicatiebeheer vaak binnen dezelfde functie. Bij grote organisaties staat het functioneel en technisch beheer vaak apart van elkaar.

Scrum & Agile werken

Scrum

Scrum is een Agile werkwijze - een manier van werken waarbij behendigheid voorop staat - die het mogelijk maakt om binnen een kort tijdsbestek een zo’n goed mogelijke oplossing op te leveren aan de klant. In Scrum werk je met een multidisciplinair ontwikkelteam dat bestaat uit een Product Owner, Scrum Master en verschillende stakeholders.

Een Product Owner draagt de verantwoordelijkheid over de te ontwikkelen oplossing/product. Hij of zij neemt alle besluiten en heeft contact met alle betrokkenen - ook wel stakeholders genoemd. De Scrum Master fungeert als coach voor het ontwikkelteam en zorgt ervoor dat iedereen alles bij de hand heeft om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Ontwikkelen van software

Software Development

Software Development is het proces dat programmeurs gebruiken om computerprogramma’s te bouwen. We onderscheiden drie soorten software: systeemsoftware, programmeersoftware en applicatiesoftware. Embedded software zouden we er als vierde aan toe kunnen voegen.

Het ontwikkelen van software wordt uitgevoerd door Programmeurs, Software Engineers en Software Developers. Alle drie de rollen hebben enig overlap met elkaar, alleen hebben net wat andere taken en verantwoordelijkheden. Het onderhouden en testen van de software wordt gedaan door een software tester.

Programmeurs

Programmeurs
schrijven broncode om computers te programmeren voor specifieke taken. Denk aan het samenvoegen van databases, het verwerken van online bestellingen, het routeren van communicatie, uitvoeren van zoekopdrachten of het weergeven van tekst en afbeeldingen. Ze volgen meestal de instructies van de Software Developers en Software Engineers. Om te coderen gebruiken ze programmeertalen, zoals C#, C++ of Java. Je kunt je als programmeur ook specialiseren in één programmeertaal. Dan kom je in functies terecht als C# Developer, C++ Developer of Java Developer.

Software Engineers
Software Engineers bouwen software systemen en lossen problemen op in de software. Hiervoor gebruiken ze modelleertaal en andere hulpmiddelen om oplossingen te bedenken. De afgelopen jaren is de verantwoordelijkheid van software engineers enorm gegroeid, omdat producten steeds intelligenter zijn geworden. Daarnaast moet de software zowel mechanisch als elektrisch goed werken.

Software Developers
Software Developers zijn betrokken bij de hele cyclus van softwareontwikkeling: van het ontwerp tot aan de onderhoudsfase. Ze werken vaak in functionele teams om elke stap van het ontwikkelproces juist te doorlopen. Een Software Developer kan nauw betrokken zijn bij elke fase uit het proces. Zo schrijven ze code, maar kunnen ze ook betrokken zijn bij het uitvoeren van softwaretests en onderhoud.

Software Tester

Het testen van software is een cruciaal proces binnen een organisatie. Als Software Tester zorg je ervoor dat de software binnen een organisatie doet wat hij moet doen door het te controleren en uiteraard te testen. Je test de software zowel technisch als functioneel en controleert of de software aan de gestelde eisen van het ontwerp en ontwikkeling voldoet.

Soorten Developers

Development

Development is een verzamelnaam voor de ontwikkeling en het ontwerp van software, systemen, websites, apps en andere programma’s. Er zijn verschillende soorten developers:

  • Front-end Developer: verantwoordelijk voor hoe een website eruitziet, denk aan de opmaak en lay-outs. De vaardigheden bestaan uit het ontwerpen van gebruikersinterfaces (UI), ontwerpen van gebruikerservaring (UX), CSS, Javascript, HTML en UI Frameworks.

  • Back-end Developer: bouwt en onderhoud de server, applicatie en database om bijvoorbeeld een website mogelijk te maken of gegevens op te slaan. Back-end Developers spreken talen als PHP, Ruby, Python, Java en .NET. Daarbij maken ze gebruik van tools als MySQL, Oracle en SQL Server om gegevens te vinden, op te slaan en te wijzigen.

  • Full-stack Developer: combinatie van front-end en back-end development. Ze hebben kennis van alle vaardigheden en tools waarover een Back-end en Front-end Developer beschikt.

  • Mobile Developer: Developers die code schrijven voor applicaties die draaien op mobiele apparaten. Ze zijn bedreven in Java, Swift, Objective-C, Application Programming Interfaces en web development talen zoals HTML en CSS.

  • Game Developer: gespecialiseerd in het schrijven van games en ontwerpen van boeiende interactieve game ervaringen. Ze maken gebruik van frameworks zoals DirectX, OpenGL, Unity 3D, WebGL en programmeertalen als C, C++ en Java.

  • Web Developer: gespecialiseerd in het ontwerpen van websites. Ze hebben kennis van HTML, CSS, JavaScript, PHP, databases, webdesign, ontwerp van gebruikerservaringen en SEO.

Low code development

Mendix Development

Apps voor klanten, partners en/of personeel: veel organisaties kunnen vandaag de dag niet meer zonder. Het low code platform Mendix biedt hiervoor de ultieme oplossing. Dit platform heeft namelijk alles in huis om applicaties sneller, makkelijker en minder foutgevoelig te bouwen.

Als Mendix Developer ben je verantwoordelijk voor het bouwen en verbeteren van applicaties binnen het low code softwareplatform Mendix. In het platform bouw je complete flows uit met behulp van ingebouwde modules en templates. In samenwerking met de rest van het team ontwikkel je binnen no time applicaties voor medewerkers, partners en/of leveranciers.

DevOps

DevOps Engineer

DevOps is een samenstelling van twee woorden - of eigenlijk twee vakgebieden: Development (ontwikkeling) en Operations (beheer). Het doel van DevOps is om te zorgen voor een gestroomlijnde softwareontwikkeling- en implementatie. Om dit te realiseren brengt DevOps mensen, processen en technologieën samen om zo snel en op een consistente manier waarde aan de klant te kunnen bieden.

Een DevOps Engineer is de schakel tussen Development en Operations. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkelcyclus van de software. Je betrekt alle onderdelen bij elkaar om sneller te kunnen ontwikkelen en implementeren, én dat met behoud van de betrouwbaarheid en veiligheid. Deze functie is als het ware een combinatie van die van een Developer en Systeembeheerder.

Soorten hackers

Hackers

Bij het hacken dringt iemand anders binnen in computersystemen, persoonlijke accounts, computernetwerken of digitale apparaten. Dit kan met kwade bedoelingen zijn, maar ook met goede bedoelingen. Tegenwoordig zijn er namelijk ook heel veel hackers die om de juiste redenen hacken, met toestemming.

White Hat hacker of Ethisch hacker


Een White Hat hacker - ook wel ethisch hacker genoemd - voert alle activiteiten die onder het hacken vallen in alle openheid uit. Ze worden vaak ingehuurd door bedrijven om hun systemen en software doelbewust aan te vallen. Op die manier proberen ze kwetsbaarheden of beveiligingsproblemen te ontdekken - ook wel penetratietests genoemd. Organisaties kunnen aan de hand van deze gegevens hun beveiliging opschroeven en/of aanpassen, voordat een zogeheten Black Hat hacker of cracker (met kwade bedoelingen) binnen kan dringen.

Beveiliging van systemen en gegevens

Security

Een goede beveiliging van alle systemen is tegenwoordig voor alle organisaties erg belangrijk. Niemand wil getroffen worden door een cyberaanval. Een Security Specialist probeert dit te voorkomen door kwetsbaarheden te analyseren en op te lossen.

Een Security Officer waakt over alle informatie van de organisatie. Hij of zij doet er alles aan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie te garanderen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke risico’s en de manier waarop de organisatie werkt. Een Privacy Officer doet dit voor alle persoonsgegevens van klanten en/of burgers binnen de organisatie.

Een Cyber Security Specialist is verantwoordelijk voor het implementeren en waarborgen van het informatiebeveiligingsbeleid van een organisatie. Dit doen zij door het definiëren, implementeren en hanteren van beveiligingstechnieken om het hackers een stuk moeilijker te maken om binnen te komen.

BI & AI

Business Intelligence & Artificcial Intelligence

Business Intelligence helpt organisaties met het maken van beslissingen op operationeel en strategisch niveau door gebruik te maken van alle beschikbare informatie binnen de organisatie. Een Business Intelligence (BI) Consultant - ook wel BI Specialist of BI Analist genoemd - is iemand die verbanden legt tussen data en informatie uit verschillende systemen binnen de organisatie. Hierbij kun je denken aan informatie over concurrentie, klanten, financiële data, beslissingsprocessen en marktsituaties. Een Business Intelligence (BI) Developer maakt al deze data toegankelijk voor de eindgebruiker.

Artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Al deze machines, software en apparaten zijn zich echter niet bewust dat zij deze taken uitvoeren. Ze volgen ‘gewoon’ algoritmes en herkennen patronen. Een Artificial Intelligence (AI) Developer (of Engineer) is iemand die zich bezighoudt met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hij of zij kijkt onder andere naar hoe deze technologie binnen de organisatie in te zetten is.

De brug tussen afdelingen

Business & IT

Een Business Analist is een spin in het web en functioneert tussen de business afdelingen en ondersteunende afdelingen zoals IT, marketing en HRM. Hij of zij is verantwoordelijk voor analyseren en doorvoeren van verbeteringen binnen de organisatie. Het doel hiervan is om gecompliceerde, trage processen te versnellen en vereenvoudigen om werknemers efficiënter en effectiever te kunnen laten werken.

De functie van een Informatiemanager is vergelijkbaar. Hij of zij zorgt ervoor dat alle informatiestromen binnen een organisatie nog beter verlopen. Het verschil is alleen dat IT hierbij een hulpmiddel kan zijn, maar niet per se ingezet hoeft te worden.

IT-traineeship
Start jouw IT carrière bij WT!