Wat is scrum
Alles wat je moet weten over de Scrum methodiek

Wat is Scrum?

De populariteit van Scrum is de afgelopen jaren enorm gestegen. Van kleine bedrijven tot grote organisaties, de Scrum methode wordt in allerlei sectoren en branches steeds vaker gebruikt. Zo vaak dat we ‘scrummen’ vaak in werkwoordsvorm voorbij horen komen. Het is één van de bekendste frameworks binnen Agile werken en maakt het mogelijk om projecten op een productievere wijze op te leveren.

Over Scrum

Wat is Scrum?

Scrum is een manier van werken waarbij een zo effectieve en flexibele werkwijze als mogelijk wordt nagestreefd. Het is een bekende Agile werkwijze die als doel heeft om de wendbaarheid van een organisatie te vergroten en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker in te spelen. Het bestaat uit een Scrum raamwerk waarin de rollen, bijeenkomst en het proces zijn vastgelegd.

Hoe het werkt

Hoe werkt het Scrum raamwerk?

Om zo snel mogelijk waarde te kunnen leveren, werken multidisciplinaire teams met elkaar samen in korte cycli (sprints) aan concrete tussenproducten. Iedere sprint bestaat uit een aantal vaste Scrum events die het proces structuur moeten geven. Elke sprint levert een werkend product op en duurt ongeveer 1 tot 4 weken. De klant kan hier feedback op geven en dit wordt weer meegenomen voor de volgende sprint.

Het raamwerk is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Transparantie: het werk, de doelen, de rollen en de verantwoordelijkheden, alles moet snel en makkelijk tot zijn/haar beschikking zijn.

  2. Inspectie: bij elke sprint zijn er twee momenten van inspectie (review en retrospective). Er wordt gekeken naar de opgeleverde tussenproducten en het proces hoe ze tot stand zijn gekomen.

  3. Adaptatie: het doorvoeren van de nodige verbeteringen op het product en het proces.

Samenwerken

Het Scrum team

Een Scrum team is een multidisciplinair team dat alle kennis in huis heeft om tot een eindproduct te komen en zichzelf te kunnen aansturen. Iedereen binnen het team is verantwoordelijk voor de planning, de taakverdeling en het signaleren van knelpunten. Ze zijn zelfsturend en bepalen zelf hoe zij hun werk het beste kunnen uitvoeren. Het Scrum team bestaat uit:

1. Een ontwikkelteam
Een multidisciplinair team dat in staat is om minimaal 80% van het eindproduct te produceren. Samen werken ze aan één gezamenlijk doel: het beste resultaat voor de klant.

2. Product Owner
De Product Owner is de eindverantwoordelijke binnen het team. Hij of zij bepaalt de prioriteiten, geeft de juiste richting aan en neemt de definitieve beslissingen. De Product Owner is ook degene die het contact heeft met diverse stakeholders en hun wensen vertaalt naar ‘to do’ items voor op de product backlog.

3. Scrum Master
Een Scrum Master fungeert als coach tijdens het gehele proces. Hij of zij zorgt ervoor dat iedereen binnen het ontwikkelteam zo optimaal mogelijk presteert. Een Scrum Master zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en het bewaken van het proces.

4. Stakeholder
Onder stakeholders vallen gebruikers, beslissers en andere belanghebbende tijdens het project. Bij elke review moment zijn ze welkom om feedback te geven op de tussenproducten. In de Scrum guide worden zij niet genoemd, maar voor het proces zijn ze essentieel.

Formule voor succes

Vijf waarden van Scrum

Er wordt heel wat gevraagd van een Scrum team. Niet alleen samenwerken is erg belangrijk, ook het behalen van de afgesproken doelen is van belang. Daarom zijn deze vijf waarden binnen het team essentieel voor succes:

  • Toewijding: toegewijd werken en het behalen van de afgesproken doelen.

  • Moed: om de juiste dingen te doen en elk ‘obstakel’ aan te pakken.

  • Focus: iedereen moet gefocust werken aan het sprintdoel.

  • Openheid: iedereen communiceert openlijk over het werk.

  • Respect: voor elkaars kwaliteiten én tekortkomingen.

Plannen, plannen, plannen..

Scrum hulpmiddelen

Tijdens het Scrum proces wordt er gebruikgemaakt van een aantal hulpmiddelen om het werk voor iedereen transparant en overzichtelijk te maken:

1. Product Backlog
Een geprioriteerde lijst met allerlei kenmerken en eisen waar het eindproduct aan moet voldoen. Deze eisen worden vertaald naar concrete tussenproducten. Tijdens het project wordt de backlog continu bijgehouden.

2. Sprint Backlog
Elke sprint bevat levert een tussenproduct op dat bestaat uit een aantal backlogs: eisen waaraan het tussenproduct moet voldoen. Elke sprint bevat items die op dat moment de meeste waarde voor de klant opleveren.

3. Acceptatiecriteria
Voor een sprint planning stelt het Scrum team altijd een aantal acceptatiecriteria op. Na afloop van een sprint kan aan de hand van deze criteria worden bepaald of het resultaat aan de eisen voldoet.

4. Scrumbord
We noemen hem als laatste, maar het is één van de bekendste hulpmiddelen van Scrum. Het is een bord met kolommen die bestaat uit: to do, busy en done. Per sprint worden de taken en eisen uitgeschreven op post-its en op het bord geplakt. Tijdens de wekelijks meeting (stand ups), worden de post-its verplaatst.

Events

Scrum bijeenkomsten

Het proces kent een vast ritme van bijeenkomsten om structuur, meer ruimte voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen te creëren.

1. Sprint planning
De eerste bijeenkomst is de sprint planning. Het team bepaalt tijdens dit event het sprintdoel en de tussenproducten die moeten worden opgeleverd, zodat iedereen met de juiste dingen bezig is.

2. Stand up
Dagelijks worden er stand up meetings gehouden om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Zo’n stand up duurt maximaal 15 minuten.

3. Review
Aan het einde van elke sprint vindt er een review moment plaats om een demonstratie te geven en de resultaten te bespreken. Stakeholders kunnen feedback geven op het product die het team weer kan meenemen in de volgende sprint.

4. Retrospective
Naast het review moment voor stakeholders, vindt er ook een evaluatie plaats met het team alleen. De prestaties en werkafspraken worden na elke sprint geëvalueerd om het teamproces te verbeteren. Zodra dit is gedaan, kan een nieuwe sprint planning starten.

5. Refinement sessie
Soms worden er ook bijeenkomsten georganiseerd waar het team, de Product Owner en alle stakeholders samenkomen. Doel van deze meeting is om de backlog te verfijnen. Dit gebeurt vaak voorafgaand aan een nieuwe sprint, zodat er tijdens de sprint geen verrassingen zijn.

Scrum master worden

Aan de slag als Scrum professional?

Tijdens het IT-traineeship van Working Talent krijg jij de mogelijkheid om een Professional Scrum Master 1 (PSM1) certificaat te behalen en je carrière een kickstart te geven! De eerste drie weken van het traineeship maak je niet alleen kennis met Agile & Scrum, maar ook met Lean, networking, architectuur, security, modelleren, coderen, databases en cloud.

Na een periode van acht weken ga je aan de slag bij één van onze opdrachtgevers om je kennis toe te passen in de praktijk. Je leert alle kneepjes van het vak en wordt begeleid door een Scrum professional. Na het afronden van het IT-traineeship kun je aan de slag als Scrum Master, Product Owner of Lean Specialist bij spraakmakende opdrachtgevers!

Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
software engineer vacature
Start je Sales carrière bij WT!