Wat is scrum
Alles wat je moet weten over Scrum

Wat is Scrum?

Wat is Agile werken?De populariteit van Scrum in de wereld van projectmanagement en softwareontwikkeling blijft groeien. Van kleine bedrijven tot grote organisaties, de Scrum methode wordt in allerlei sectoren en branches steeds vaker gebruikt. Zo vaak dat we ‘scrummen’ vaak in werkwoordsvorm voorbij horen komen. Maar wat is Scrum precies?

Het is één van de bekendste frameworks binnen Agile werken en maakt het mogelijk om projecten op een productievere wijze op te leveren. Met als doel om de productiviteit te verhogen en een hogere klanttevredenheid te bereiken. We vertellen je er in dit artikel graag meer over.

Over Scrum

Wat is Scrum?

Scrum is een agile werkmethode waarbij een zo effectieve en flexibele werkwijze als mogelijk wordt nagestreefd. Het is een bekende Agile werkwijze die als doel heeft om de wendbaarheid van een organisatie te vergroten en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker in te spelen. Het Scrum-framework omvat rollen, bijeenkomsten en processen die zorgen voor een gestructureerde maar flexibele projectaanpak.

Voor een succesvolle implementatie van het Scrum-framework zijn er drie pijlers die in elk project of organisatie gewaarborgd moeten worden. Deze pijlers zijn: transparantie, inspectie, en adaptatie. Samen waarborgen deze drie pijlers de integriteit van het Scrum-proces. Ze stimuleren een cultuur van open communicatie, voortdurende evaluatie, en flexibiliteit. Door te focussen op transparantie, inspectie, en adaptatie, kunnen Scrum-teams de complexiteit beheren, risico's verminderen, en producten van hoge kwaliteit leveren die voldoen aan de behoeften van klanten en gebruikers.

1. Transparantie


Transparantie vereist dat alle aspecten van het Scrum-proces zichtbaar zijn voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor het succes van het project. Dit omvat de voortgang van het werk, de obstakels die teams tegenkomen, en de successen die ze boeken. Door transparantie kan het team een gedeeld begrip van de projectstatus ontwikkelen, wat cruciaal is voor effectieve samenwerking en besluitvorming. Transparantie zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie, waardoor misverstanden worden verminderd en het gemakkelijker wordt om samen te werken naar gemeenschappelijke doelen.

2. Inspectie


Inspectie in Scrum houdt in dat teamleden regelmatig de voortgang van het project en de prestaties van het team beoordelen. Dit gebeurt tijdens de Scrum-ceremonies, zoals de sprint review en de daily scrum (stand-up). Door regelmatig te inspecteren, kan het team bepalen of de activiteiten en resultaten nog steeds in lijn zijn met de projectdoelstellingen en klantverwachtingen. Inspectie stelt teams in staat om snel te identificeren waar aanpassingen nodig zijn, wat bijdraagt aan de algehele efficiëntie en effectiviteit van het project.

3. Adaptatie


Adaptatie is het vermogen en de bereidheid van het team om wijzigingen aan te brengen op basis van de resultaten van de inspectie. Als tijdens een inspectie wordt vastgesteld dat een aspect van het werk buiten de acceptabele limieten valt of als er een betere aanpak wordt gevonden, vereist het Scrum-proces dat aanpassingen worden gemaakt zo snel als mogelijk. Dit kan betrekking hebben op het proces, het product, of de gedragingen binnen het team. Adaptatie zorgt ervoor dat het team continu verbetert en in staat is om efficiënt te reageren op veranderende eisen of omstandigheden.

Hoe het werkt

Hoe werkt het Scrum raamwerk?

Het Scrum-raamwerk faciliteert teams om in een adaptieve, snelle en flexibele omgeving te werken. Gericht op het continu leveren van waarde aan de klant. Om dit te bereiken worden producten ontwikkeld (of doorontwikkeld) in korte, overzichtelijke perioden, bekend als sprints. Elke sprint levert een werkend product op en duurt ongeveer 1 tot 4 weken. De klant kan hier feedback op geven en dit wordt weer meegenomen voor de volgende sprint. Hier volgt een aanvulling op hoe het Scrum-raamwerk functioneert:

Sprint planning

Elke sprint begint met een sprintplanning, waar het team en de Product Owner samenkomen om het doel van de sprint te bepalen en de taken te selecteren die uit de Product Backlog worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een duidelijke richting en focus voor het team gedurende de sprint.

Daily Scrum

Tijdens de sprint komt het team dagelijks samen voor een korte stand-up meeting, bekend als de Daily Scrum. Dit is een gelegenheid voor elk teamlid om te delen wat ze sinds de laatste bijeenkomst hebben voltooid, wat ze van plan zijn te doen tot de volgende bijeenkomst, en eventuele obstakels die hun voortgang belemmeren.

Sprint review

Aan het einde van elke sprint organiseert het team een Sprint Review met stakeholders, inclusief de klant, om het werk dat tijdens de sprint is voltooid te demonstreren. Dit is een cruciaal moment voor feedback, waardoor het team kan leren wat goed gaat en wat verbeterd kan worden, wat de waarde van toekomstige sprints verhoogt.

Sprint retrospective

Na de Sprint Review, maar voor de start van de volgende sprint, houdt het team een Sprint Retrospective. Dit is een kans voor het team om intern te reflecteren op de afgelopen sprint: wat goed ging, wat beter kon, en welke acties kunnen worden genomen om de manier van werken in de volgende sprint te verbeteren.

Product Backlog refinement

Gedurende de sprint werken de Product Owner en het team samen om de Product Backlog te verfijnen. Dit houdt in dat ze prioriteit geven aan items, de details verduidelijken, en de schattingen van de werklast aanpassen, zodat de backlog klaar is voor toekomstige sprintplanningen.

De rol van de Scrum Master

De Scrum Master speelt een sleutelrol in het ondersteunen van het Scrum-proces. Hij of zij helpt het team om zich aan de Scrum-principes te houden, faciliteert de Scrum-events, helpt obstakels te verwijderen en werkt aan het verbeteren van de interactie tussen het team en de rest van de organisatie.

Samenwerken

Het Scrum team

Een Scrum team is uniek gestructureerd om efficiëntie, flexibiliteit en snelle respons op veranderingen te bevorderen. Het bestaat uit drie hoofdrollen die samenwerken in een zelforganiserend en multidisciplinair team. Deze structuur zorgt ervoor dat het team alle noodzakelijke kennis en vaardigheden bezit om een product van begin tot eind te ontwikkelen en te leveren. Het team bestaat uit:

1. Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product dat door het Scrum team wordt ontwikkeld. Dit individu vertegenwoordigt de belangen van de stakeholders, waaronder klanten, management en gebruikers. De Product Owner beheert de Product Backlog, een geordende lijst van alles wat nodig is in het product, en zorgt ervoor dat het duidelijk en zichtbaar is voor het team en de stakeholders. De belangrijkste taken omvatten het definiëren van backlog items, het ordenen van de items om doelen en missies te bereiken, en het verzekeren dat het team de items begrijpt tot het gewenste niveau van detail.

2. Scrum Master

De Scrum Master fungeert als coach voor het Scrum team en de organisatie in het adopteren van Scrum. Deze rol helpt iedereen om Scrum-theorie, praktijken, regels en waarden te begrijpen en toe te passen. De Scrum Master is verantwoordelijk voor het waarborgen van een soepele uitvoering van het Scrum-proces door het verwijderen van obstakels, het faciliteren van Scrum events als noodzakelijk, en het werken met de Product Owner om ervoor te zorgen dat de backlog op de juiste manier wordt beheerd. De Scrum Master ondersteunt het team in zelforganisatie en cross-functionaliteit.

3. Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam bestaat uit professionals die het werk doen van het leveren van het productincrement aan het eind van elke sprint. Teams zijn cross-functioneel, wat betekent dat de leden alle vaardigheden bezitten die nodig zijn om het product te creëren, zonder afhankelijk te zijn van anderen die niet tot het team behoren. De taken van het ontwikkelteam omvatten het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, en technische documentatie. Het ontwikkelteam is zelforganiserend, wat inhoudt dat ze zelf de beste manier kiezen om hun werk te doen, zonder dat dit van buitenaf wordt opgelegd.

Kenmerken van een Scrum team

 • Zelforganiserend: scrum teams beslissen zelf hoe ze het beste werk kunnen uitvoeren en zijn verantwoordelijk voor het managen van hun eigen werk.
 • Cross-functioneel: teamleden hebben verschillende vaardigheden en werken samen om het product te voltooien.
 • Gericht op het product: het hele team werkt aan dezelfde taak of projectdoelstelling tijdens een sprint.
 • Kleine omvang: scrum teams zijn meestal klein (tussen de 3 en 9 leden) om communicatie en samenwerking te vergemakkelijken.
Formule voor succes

Vijf waarden van Scrum

Er wordt heel wat gevraagd van een Scrum team. Niet alleen samenwerken is erg belangrijk, ook het behalen van de afgesproken doelen is van belang. Daarom zijn deze vijf waarden binnen het team essentieel voor succes en een goede samenwerking:

1. Toewijding

Toewijding gaat over het volledig betrokken zijn bij het werk en het nastreven van de doelen van het team. Dit betekent dat elk teamlid zich inzet om de sprintdoelen te bereiken en actief bijdraagt aan het succes van het project. Toewijding vereist ook een focus op het continu verbeteren van het werkproces, zodat het team efficiënter en effectiever kan functioneren.

2. Moed

Moed in de context van Scrum betekent dat teamleden de durf hebben om de juiste dingen te doen en moeilijke problemen aan te pakken. Dit omvat het durven nemen van risico's, het uitspreken wanneer iets niet werkt en het aanvaarden van veranderingen als een constante. Moed helpt teams om open en eerlijk te zijn over uitdagingen en samen te werken aan oplossingen.

3. Focus

Focus is cruciaal voor het succes van Scrum teams. Dit betekent dat iedereen geconcentreerd blijft op de taken die tijdens de huidige sprint moeten worden uitgevoerd, zonder zich te laten afleiden door niet-relevante zaken. Door gefocust te blijven op het sprintdoel, kunnen teams efficiënter werken en een hogere kwaliteit van het eindproduct garanderen.

4. Openheid

Openheid vereist dat teamleden transparant zijn over hun werk, hun voortgang en de uitdagingen die ze tegenkomen. Dit bevordert een cultuur van vertrouwen en maakt effectieve communicatie en samenwerking mogelijk. Openheid stelt teams in staat om te leren van fouten, zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en continu te verbeteren.

5. Respect

Respect binnen een Scrum team houdt in dat er waardering is voor de unieke bijdrage van elk teamlid. Dit betekent het erkennen en respecteren van elkaars vaardigheden, ervaringen en perspectieven. Door respect te tonen, bouwen teams aan een positieve werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en gemotiveerd is om bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen.

Plannen, plannen, plannen..

Scrum hulpmiddelen

Tijdens het Scrum proces wordt er gebruikgemaakt van een aantal hulpmiddelen om het werk voor iedereen transparant en overzichtelijk te maken. Deze hulpmiddelen variëren van fysieke borden en kaarten tot digitale tools die speciaal zijn ontworpen voor Agile projectmanagement. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste Scrum hulpmiddelen:

1. Product Backlog

De Product Backlog is een dynamische lijst met alle functies, vereisten, verbeteringen en fixes die mogelijk in toekomstige versies van het product nodig zijn. De Product Owner is verantwoordelijk voor het beheren van de Product Backlog, inclusief het duidelijk definiëren en prioriteren van items om ervoor te zorgen dat het team altijd aan het meest waardevolle werk werkt.

2. Sprint Backlog

De Sprint Backlog is een lijst van taken die het team zich heeft gecommitteerd om te voltooien tijdens de komende sprint. Het is een gedetailleerde planning van het werk dat het Scrum-team van plan is te doen om de sprintdoelen te halen, inclusief alle nodige taken voor het ontwikkelen van de Product Backlog items.

3. Burndown Chart

De Burndown Chart is een visueel hulpmiddel dat de voortgang van het team toont door het resterende werk in de sprint te vergelijken met de tijd. Het biedt een snelle visualisatie van hoe snel het team werkt en of aanpassingen nodig zijn om de sprintdoelen op tijd te bereiken.

4. Scrum Bord (Kanban bord)

Een Scrum Bord is een fysiek bord of een digitale tool die wordt gebruikt om het werk en de voortgang tijdens een sprint te visualiseren. Het bord is typisch verdeeld in kolommen die de verschillende stadia van taken weergeven (bijvoorbeeld: te doen, bezig, te testen, gedaan). Teamleden verplaatsen kaarten of post-its tussen de kolommen naarmate het werk vordert, wat zorgt voor een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken.

5. Definition of Done (DoD)

De Definition of Done is een duidelijk en beknopt overzicht van de criteria waaraan een product of functie moet voldoen om als voltooid te worden beschouwd. Het helpt om misverstanden te voorkomen en zorgt ervoor dat iedereen in het team een uniform begrip heeft van wat nodig is om een taak af te ronden.

6. User Stories

User Stories zijn korte beschrijvingen van een feature of functie geschreven vanuit het perspectief van de eindgebruiker of klant. Ze helpen het team om zich te focussen op de behoeften van de gebruikers en dienen als basis voor het plannen van de werkzaamheden in de Product Backlog.

7. Velocity Chart

De Velocity Chart meet de hoeveelheid werk die het team in elke sprint voltooit, uitgedrukt in punten. Dit helpt bij het voorspellen hoeveel werk het team in toekomstige sprints kan voltooien, wat nuttig is voor planning en schatting.

Krachtig hulpmiddel

Het belang van Scrum voor bedrijven

Scrum biedt bedrijven een krachtig framework om projecten efficiënt te beheren, productontwikkeling te versnellen en de algehele productiviteit te verhogen. Dit Agile raamwerk is niet alleen beperkt tot softwareontwikkeling; het vindt ook toepassing in verschillende andere industrieën vanwege zijn flexibiliteit en effectiviteit. Het framework helpt bedrijven om:

 • Snel aan te passen aan marktveranderingen en klantvoorkeuren door korte ontwikkelingssprints.
 • Kwaliteit te verhogen door regelmatige feedback en continue verbetering.
 • Klanttevredenheid te verbeteren door directe betrokkenheid en inspraak in het ontwikkelingsproces.
 • Transparantie te vergroten voor alle stakeholders over projectvoortgang en -uitdagingen.
 • Risico's effectief te beheren door vroege identificatie en aanpak.
 • Productiviteit en moraal van het team te verhogen door empowerment en zelforganisatie.
 • Kosten te besparen door het verminderen van verspilling en het focussen op waarde-toevoegende activiteiten.

Op zoek naar een Scrum specialist? Maak kennis met de specialisten van Working Talent!

Scrum master worden

Aan de slag als Scrum professional?

Tijdens het IT traineeship van Working Talent krijg jij de mogelijkheid om een Professional Scrum Master 1 (PSM1) certificaat te behalen en je carrière een kickstart te geven! De eerste drie weken van het traineeship maak je niet alleen kennis met Agile & Scrum, maar ook met Lean, networking, architectuur, security, modelleren, coderen, databases en cloud.

Na een periode van acht weken ga je aan de slag bij één van onze opdrachtgevers om je kennis toe te passen in de praktijk. Je leert alle kneepjes van het vak en wordt begeleid door een Scrum professional. Na het afronden van het IT traineeship kun je aan de slag als Scrum Master, Product Owner of Lean Specialist bij spraakmakende opdrachtgevers!

IT-traineeship
Start jouw IT carrière bij WT!