wat is agile werken
Alles wat je moet weten over Agile werken

Wat is Agile werken?

We horen het steeds vaker voorbij komen in het bedrijfsleven, maar wat is Agile werken eigenlijk? Agile werken vertegenwoordit een dynamische benadering van projectmanagement en softwareontwikkeling, gericht op flexibiliteit, klanttevredenheid en snelle levering. Sinds de introductie rond 2001, met de publicatie van het Agile Manifesto, heeft Agile zich ontwikkeld tot een invloedrijke beweging die de traditionele, rigide projectmanagementmethoden uitdaagt. Het is niet alleen beperkt tot IT en softwareontwikkeling; diverse sectoren en organisaties adopteren nu Agile principes om hun werkprocessen te optimaliseren.

Over Agile

Wat is Agile werken?

Agile werken betekent letterlijk de behendigheid, wendbaarheid of lenigheid van de manier van werken. Het is een manier van denken, werken en organiseren om zo snel en effectief mogelijk in te spelen op interne en externe ontwikkelingen. Het staat voor een aanpasbare, responsieve aanpak van projectmanagement die streeft naar continue verbetering en efficiëntie.

In tegenstelling tot traditionele methoden, die vaak een lineaire aanpak volgen, benadrukt Agile flexibiliteit en klantbetrokkenheid bij elke stap. Het primaire doel is om snel en effectief in te spelen op veranderingen, waardoor teams in staat zijn om hoogwaardige producten en diensten te leveren die nauw aansluiten bij de behoeften van de klant.

Het gaat dus niet om het uitvoeren van meer werk in minder tijd, maar om meer waarde te creëren met minder werk. Niet harder werken, maar slimmer werken.


Traditioneel zijn veel organisaties gewend aan vaste routines en processen, waardoor het moeilijk kan zijn om flexibel en adaptief te zijn. De introductie van Agile werken biedt echter een pad naar organisatorische wendbaarheid, waardoor bedrijven beter kunnen navigeren door het landschap van voortdurende veranderingen. Agile bevordert een cultuur van snelle iteratie, constante feedback, en klantgerichtheid, wat essentieel is in een tijd waarin markten en technologieën zich sneller ontwikkelen dan ooit.

Agile werken is dus niet slechts een methode of set regels, maar een mindset die aanmoedigt tot continue verbetering, flexibiliteit en samenwerking.

Zelforganiserende teams

De kern van agile werken

De kern van Agile werken ligt in zijn fundamentele verschuiving van traditionele, hiërarchische bedrijfsmodellen naar een meer flexibele, responsieve en klantgerichte benadering. In het hart van een Agile organisatie bevindt zich de overtuiging dat klanttevredenheid de hoogste prioriteit heeft, ondersteund door zelforganiserende teams die snel en effectief kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Deze aanpak stelt organisaties in staat om toegevoegde waarde te bieden aan hun klanten, waarbij technologische innovaties hand in hand gaan met een adaptieve managementstijl.

Zelforganiserende teams

Binnen het Agile raamwerk verdwijnt traditionele top-down communicatie en maken we plaats voor zelfsturende, multifunctionele teams. Deze teams zijn in staat om sneller en efficiënter te bewegen dan ooit tevoren, waardoor organisaties flexibel kunnen reageren op kansen die zich voordoen. Het succes van deze teams wordt gedreven door:

 • De wet van kleine zelfsturende teams: het benadrukt het belang van kleinere teams die in korte cycli werken, waardoor snellere iteratie en aanpassing aan verandering mogelijk is.
 • De wet van de Klant: deze wet stelt dat het leveren van waarde aan de klant de ultieme maatstaf voor succes is. Agile organisaties streven ernaar nauw samen te werken met hun klanten om ervoor te zorgen dat producten en diensten zo goed mogelijk aan hun behoeften voldoen.
 • De wet van het netwerk: het bevordert het idee dat organisaties moeten functioneren als interactieve netwerken, waarbij informatie vrijelijk stroomt en teams cohesief samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Dit principe benadrukt het belang van communicatie en samenwerking over de hele organisatie.

Deze drie kernkarakteristieken vormen samen de ruggengraat van Agile werken, en bieden een leidraad voor het cultiveren van een Agile mindset binnen de organisatie.

Basisprincipes

De 12 principes van Agile werken

Een organisatie die de Agile werkwijze wil gaan implementeren binnen de organisatie stelt:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

 • Werkende producten boven allesomvattende documentatie

 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Dit zijn de vier basisprincipes die passen bij de nieuwe werkwijze en hebben geresulteerd in de 12 Agile principes:

 1. Onze hoogste prioriteit: het tevredenstellen van klanten door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle producten.

 2. We benutten veranderingen, zelfs laat in het ontwikkelproces, om optimaal in te spelen op het concurrentievoordeel.

 3. We leveren elke paar weken of elke paar maanden werkende producten op.

 4. Tijdens het gehele project werken mensen op operationeel, tactisch en strategisch niveau dagelijks met elkaar samen.

 5. We geven gemotiveerde individuen de omgeving en support die ze nodig hebben om projecten uit te voeren en hebben vertrouwen dat ze de klus klaren.

 6. We brengen zoveel mogelijk informatie face-to-face over, omdat dit de meest efficiënte en effectieve methode is.

 7. Een werkend product is een primaire maatstaf voor vooruitgang.

 8. Met Agile processen kun je beter inspelen op duurzame ontwikkeling.

 9. We hebben continu aandacht voor hoge kwaliteit en een goed design om de agility te vergroten.

 10. We focussen ons op de core-business omdat dit essentieel is.

 11. De beste producten, vereisten en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.

 12. Het team reflecteert op vaste tijden hoe ze nog effectiever kunnen werken en passen hun gedrag hierop aan.

Agile werkwijzen

Verschillende Agile methodes

Hieronder een overzicht van enkele prominente Agile methodes die binnen organisaties worden gebruikt om flexibiliteit, efficiëntie en continue verbetering te bevorderen:

Scrum

Scrum
is een populaire, teamgebaseerde methode die zich richt op het werken in korte, overzichtelijke perioden, bekend als sprints. Deze methode benadrukt transparantie, inspectie, en aanpassing door middel van dagelijkse stand-up meetings, sprint reviews, en retrospectives. Met rollen zoals de Product Owner, Scrum Master, en het ontwikkelteam, moedigt Scrum nauwe samenwerking en snelle feedbackloops aan. Scrum wordt breed toegepast, niet alleen in softwareontwikkeling maar ook in andere sectoren die baat hebben bij een iteratieve aanpak.

Kanban

Kanban
focust op het visualiseren van de workflow en het beheren van werk in uitvoering. Het is een flexibel systeem dat teams helpt om de doorstroom van taken te optimaliseren door bottlenecks te identificeren en aan te pakken. Kanban bevordert een continue stroom van werk en is geschikt voor teams die streven naar efficiëntie en flexibiliteit in hun processen, ongeacht de complexiteit of voorspelbaarheid van het werk.

Agile Portfolio Management

Deze aanpak faciliteert een dynamische en collaboratieve manier van werken binnen organisaties. Het helpt bij het aligneren van teamdoelen met de bredere bedrijfsambities door transparantie en overzicht te bieden van lopende en geplande initiatieven. Agile Portfolio Management is effectief in het bieden van inzicht en richting aan teams en wordt vaak weergegeven met visuele tools zoals grote cirkeldiagrammen of borden.

SAFe (Scaled Agile Framework)

SAFe biedt een raamwerk voor het schalen van Agile principes en praktijken naar grotere organisaties. Het integreert aspecten van Scrum, Kanban, Lean en DevOps en is opgedeeld in meerdere niveaus: portfolio, programma en team. SAFe wordt gebruikt door grote ondernemingen zoals Air France, KLM, Philips en de Belastingdienst om complexe projecten te beheren en de samenwerking tussen meerdere teams te verbeteren.

SNAP (Scaled Network Agile Portfolio)

SNAP is specifiek ontworpen voor niet IT-sectoren en bevordert de samenwerking van kleine, wendbare teams binnen een grotere organisatorische context. Het benadrukt een gemeenschappelijk doel en geeft teams de autonomie om hun eigen werkwijzen te bepalen, waardoor flexibiliteit en innovatie worden gestimuleerd.

Spotify model

Het Spotify model organiseert teams (Squads) binnen grotere groepen (Tribes), ondersteund door Chapters en Guilds om kennisdeling en samenwerking te bevorderen. Dit model staat bekend om zijn focus op autonomie en de vrijheid van teams om zelfstandig beslissingen te nemen binnen afgesproken kaders, wat bijdraagt aan een cultuur van innovatie en continue verbetering.

Voordelen

Waarom Agile werken?

Werken volgens een Agile methodiek levert een organisatie veel voordelen op. De vijf belangrijkste voordelen:

 • Het levert een hoge productkwaliteit op. Tijdens de ontwikkeling wordt een product regelmatig getest en eventuele aanpassingen kunnen makkelijk worden doorgevoerd omdat men snel bewust is van eventuele problemen.

 • Hoge klanttevredenheid: bij alle Agile werkwijzen staat de klant centraal. Ze worden altijd betrokken bij het hele proces. Hierdoor ben je er zeker van dat de klant krijgt wat ze willen.

 • Meer controle over projecten: door het gebruik maken van projectmanagement tools worden projecten beter inzichtelijk.

 • Minder risico’s: je werkt in korte cycli, waardoor je snel potentiële risico’s kunt herkennen en oplossen.

 • De Return on Investment (ROI) is sneller: bij Agile ontwikkeling doorloop je continu hetzelfde proces, waardoor je in een vroeg stadium de voordelen van het product kunt realiseren.

Daarnaast is het van belang dat je je als organisatie ook bewust bent van de valkuilen. Zo kent het Agile werken ook een aantal nadelen:

 • Teams kunnen makkelijk worden afgeleid door de vrijheid en onafhankelijkheid. Zonder duidelijke visie van hoe het eindresultaat eruit moet komen te zien is een verwaterde scope vaak onvermijdelijk. Het opstellen van KPI’s of een duidelijke roadmap kan een oplossing bieden.

 • Agile projecten kennen een korte doorlooptijd en snelle resultaten, zodat ze snel op de markt kunnen worden gebracht. Het kent vaak geen formele ontwerpfase, waardoor projectontwikkeling op lange termijn problematischer kan zijn. Het bepalen van must-haves binnen elke sprint en ernaar handelen kan een oplossing zijn.

 • Het vereist aanzienlijke inzet van iedereen die bij het project betrokken is, inclusief de klanten. Daarom is het belangrijk om een scrumboard bij te houden voor je team. Hier is de projectstatus van elke sprint zichtbaar.

Kun je als organisatie wel wat hulp gebruiken met het Agile werken? Onze specialisten helpen je graag verder!
Aan de slag met Agile

Scrum master worden

Wil jij organisaties helpen met het implementeren van een Agile & Scrum? Bij Working Talent bieden we je de mogelijkheid om met ons IT traineeship alles te leren over Scrum en Agile.

Het traineeship start altijd met een intensieve bootcamp van acht weken. De eerste drie weken maak je niet alleen kennis met Agile & Scrum, maar ook met andere algemene IT-fundamentals, zoals: networking, architectuur, security, modelleren, coderen, databases en cloud.

Daarna is het tijd om het geleerde toe te passen in de praktijk bij één van onze opdrachtgevers. Zij kunnen je alles vertellen en leren over Agile & Scrum. Na het afronden van het IT traineeship kun gelijk als Scrum Master, Product Owner of Lean Specialist aan het werk.