Spotify model
Alles wat je moet weten over het Spotify model

Wat is het Spotify model?

Heb je ooit gewenst dat je team flexibeler, creatiever en meer in sync kon werken? Het Spotify model biedt precies die mogelijkheid. Oorspronkelijk ontwikkeld binnen de muren van Spotify, de wereldberoemde streamingdienst, presenteert dit model een nieuwe manier van denken over werk in de tech- en softwareontwikkelingssector. Maar wat houdt het precies in, en nog belangrijker, hoe kan het jouw team naar het volgende niveau tillen?

Over Spotify

Wat is het Spotify model?

Het Spotify-model is een benadering van agile werken die ontwikkeld is door het technologieteam van Spotify, de wereldberoemde muziekstreamingdienst. In essentie is het Spotify model een kader dat zich richt op de cultuur en structuur van organisaties om agility, autonomie en snelle aanpassing aan verandering te ondersteunen. Het is geen formele methode met strikte regels, maar eerder een verzameling principes en praktijken die zijn ontworpen om grote organisaties te helpen behendig en flexibel te werken, vergelijkbaar met hoe startups opereren.

Het model dient als leidraad voor het organiseren van meerdere teams binnen een productontwikkelingsorganisatie. Daarbij ligt de nadruk op de autonomie van teams, waarbij elk team of Squad de vrijheid heeft om zijn eigen agile framework te kiezen, zoals Scrum, Kanban of Scrumban. Deze Squads zijn vervolgens georganiseerd in Tribes en Guilds, om zowel afstemming als kennisverspreiding binnen de organisatie te bevorderen.

Ontstaan van het Spotify model
Spotify schrijft een groot deel van zijn succes toe aan deze unieke organisatorische structuur. In de beginjaren van Spotify was het duidelijk dat traditionele werkmethoden niet voldeden aan de dynamische en innovatieve aard van het bedrijf. Het traditionele hiërarchische model leek beperkingen op te leggen aan de snelheid en flexibiliteit die noodzakelijk zijn in de technologie- en softwareontwikkelingsindustrie. Geïnspireerd door agile en lean principes, begon Spotify met het experimenteren met nieuwe organisatiestructuren.

Het doel was om een werkomgeving te creëren die zowel de samenwerking tussen teams bevordert als individuele teams de vrijheid geeft om zelfstandig te opereren en beslissingen te nemen. Dit leidde tot de ontwikkeling van het Spotify model, dat centraal staat in het idee van het organiseren van teams in Squads, Tribes, Chapters en Guilds.

Manier van agile werken

De bouwstenen van het Spotify model

De bouwstenen van het Spotify model zijn ontworpen om een organisatiestructuur te bieden die zowel autonomie als samenwerking binnen en tussen teams bevordert. Deze structuur helpt om snelheid en flexibiliteit in het ontwikkelingsproces te behouden, terwijl het ook de schaalbaarheid van agile praktijken binnen grote organisaties ondersteunt. De kerncomponenten, of "bouwstenen", van het model omvatten Squads, Tribes, Chapters en Guilds. Elk speelt een unieke rol in het bevorderen van een agile en collaboratieve werkomgeving:

1. Squads

 • Definitie:qquads zijn de basisbouwstenen van het Spotify model, vergelijkbaar met scrumteams in traditionele agile methodologieën. Een squad is een klein, cross-functioneel team dat aan een specifiek project of productaspect werkt. Elk team is autonoom en heeft de vrijheid om zijn eigen werkmethoden te kiezen.
 • Doel: het doel van een squad is om op een zelfstandige manier te werken, met een duidelijke focus en missie. Ze streven naar het leveren van eindproducten of -functies op een iteratieve, incrementele manier.
 • Kenmerken: qquads hebben een fulltime, toegewijde groep leden en worden geleid door een Product Owner. Ze zijn zelforganiserend en hebben de autonomie om te beslissen hoe ze hun doelen het beste kunnen bereiken.

2. Tribes

 • Definitie: een tribe is een groep squads die aan gerelateerde functies of producten werken. Tribes zijn ontworpen om samenwerking en synergie tussen verschillende squads te bevorderen.
 • Doel: het primaire doel van tribes is om een omgeving te creëren waarin squads gemakkelijk kennis en best practices kunnen delen, zonder hun autonomie te verliezen. Dit helpt bij het verminderen van duplicatie van werk en bevordert innovatie.
 • Kenmerken: tribes kunnen variëren in grootte, maar worden idealiter beperkt tot 100-150 mensen om communicatie en samenwerking beheersbaar te houden. Elke tribe wordt geleid door een Tribe Lead, wiens rol voornamelijk is gericht op het faciliteren van de juiste omgeving voor de squads.

3. Chapters

 • Definitie: chapters zijn groepen van mensen binnen een tribe die vergelijkbare vaardigheden of specialisaties delen, zoals front-end ontwikkeling of marketing.
 • Doel: het doel van een chapter is om een platform te bieden voor professionals om kennis te delen, best practices te ontwikkelen en hun vaardigheden binnen hun specialisatiegebied te verbeteren.
 • Kenmerken: leden van een chapter werken gewoonlijk in verschillende squads, maar komen regelmatig bij elkaar om te leren en zich professioneel te ontwikkelen. Chapters worden geleid door een Chapter Lead, die ook optreedt als de manager van de mensen in dat chapter.

4. Guilds

 • Definitie: guilds zijn interessegroepen die zich uitstrekken over de hele organisatie, zonder beperking tot specifieke tribes of squads.
 • Doel: guilds zijn bedoeld om een community te creëren rondom bepaalde interessegebieden of technologieën, waarbij leden uit verschillende delen van de organisatie kennis en innovaties kunnen delen.
 • Kenmerken: lidmaatschap in een guild is vrijwillig en open voor iedereen binnen de organisatie die geïnteresseerd is in het onderwerp. Guilds hebben meestal een Guild Coördinator die bijeenkomsten organiseert en de communicatie faciliteert.


Geen one-size-fits-all

Implementatie van het Spotify model

De implementatie van het Spotify model is geen one-size-fits-all. Het vereist aanpassing aan de unieke cultuur en behoeften van jouw organisatie. Begin klein, experimenteer met één team en schaal op vanuit daar. Hieronder volgt een stappenplan voor de implementatie van het Spotify model, inclusief belangrijke overwegingen en praktische tips.

1. Begrijp de filosofie achter het model
Voordat je begint met de implementatie, is het essentieel om de kernprincipes en de filosofie achter het Spotify model goed te begrijpen. Dit model is niet alleen een set regels of structuren, maar een manier van denken die streeft naar het creëren van een werkomgeving die innovatie, flexibiliteit en samenwerking bevordert.

2. Evalueer de huidige organisatiestructuur

Beoordeel de huidige staat van je organisatie om te bepalen hoe het Spotify model zou kunnen worden geïntegreerd. Overweeg factoren zoals de grootte van het bedrijf, de huidige werkwijzen, de bedrijfscultuur en de bereidheid tot verandering. Identificeer eventuele belemmeringen voor de implementatie en plan hoe deze kunnen worden aangepakt.

3. Creëer kleine, autonome teams (Squads)

Begin met het vormen van kleine, cross-functionele teams die aan specifieke projecten of productaspecten werken. Elk van deze squads moet een duidelijke missie hebben en de autonomie om zelf te beslissen over hun werkmethoden en tools. De sleutel is om elke squad genoeg ruimte te geven om te experimenteren en te innoveren.

4. Organiseer Squads in Tribes
Groepereer squads die aan gerelateerde functies of producten werken in grotere eenheden, bekend als tribes. Dit helpt om samenwerking en kennisuitwisseling tussen squads te bevorderen zonder hun autonomie te ondermijnen. Zorg ervoor dat elke tribe een Tribe Lead heeft die de omgeving faciliteert waarin de squads kunnen werken.

5. Implementeer Chapters en Guilds

Introduceer chapters binnen tribes om mensen met vergelijkbare vaardigheden of specialiteiten samen te brengen. Dit stimuleert de ontwikkeling van best practices en professionele groei. Daarnaast, moedig het vormen van guilds aan om een gemeenschap van interessegebieden over de hele organisatie heen te creëren.

6. Cultiveer een ondersteunende bedrijfscultuur

Een essentieel aspect van het Spotify model is een bedrijfscultuur die autonomie, vertrouwen en open communicatie bevordert. Werk aan het cultiveren van een cultuur waarin fouten worden gezien als leermomenten, en waarin medewerkers worden aangemoedigd om initiatief te nemen en samen te werken.

7. Bied training en ondersteuning

Zorg ervoor dat alle medewerkers training ontvangen over agile principes en de specifieke praktijken van het Spotify model. Bied continue ondersteuning en coaching om de overgang te vergemakkelijken en om de teams te helpen zich aan te passen aan de nieuwe manier van werken.

8. Monitor en pas aan

Implementatie van het Spotify model is een iteratief proces. Monitor de voortgang en verzamel feedback van teams om te zien wat werkt en wat verbetering behoeft. Wees bereid om aanpassingen te maken op basis van wat je leert en blijf het model evolueren om het beste aan te sluiten bij de unieke behoeften van je organisatie.


Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Onze Agile specialisten helpen je graag op weg!

Hoe het jouw organisatie kan helpen

Voordelen van het Spotify Model

Het Spotify-model biedt diverse voordelen die het aantrekkelijk maken voor organisaties die streven naar meer flexibiliteit, efficiëntie en werknemerstevredenheid. Hier zijn enkele van de meest belangrijke voordelen van het implementeren van het Spotify model:

 • Verhoogde autonomie en eigenaarschap: door teams de vrijheid en verantwoordelijkheid te geven om hun eigen beslissingen te nemen over hoe ze werken en welke tools ze gebruiken, wordt een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid gecreëerd. Dit leidt tot meer innovatie en vaak tot hogere kwaliteit van het werk, omdat teams zich meer toegewijd voelen aan de resultaten.
 • Verbeterde samenwerking en communicatie: het model moedigt de vorming van Tribes, Chapters en Guilds aan, die ontworpen zijn om samenwerking en kennisdeling over teams heen te faciliteren. Dit helpt bij het doorbreken van silo's binnen de organisatie en bevordert een cultuur van open communicatie en continue leren.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: doordat squads autonoom zijn en snel beslissingen kunnen nemen, kan de organisatie als geheel sneller reageren op veranderingen in de markt of binnen het project. Dit niveau van flexibiliteit en aanpassingsvermogen is cruciaal in een snel veranderende industrie zoals technologie en softwareontwikkeling.
 • Focus op persoonlijke en professionele groei: Chapters en Guilds binnen het Spotify-model bieden platforms voor individuele werknemers om hun vaardigheden en kennis te verbeteren. Door regelmatig kennisuitwisseling en leeractiviteiten te organiseren, worden werknemers aangemoedigd om zich zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen.
 • Versterking van de bedrijfscultuur: het Spotify model legt een sterke nadruk op bedrijfscultuur, met waarden als vertrouwen, respect en openheid hoog in het vaandel. Door deze waarden te integreren in de dagelijkse werkpraktijken, helpt het model een positieve en ondersteunende werkomgeving te creëren, wat kan leiden tot verhoogde werknemerstevredenheid en -retentie.
Aan de slag met Agile

Agile specialist worden

Wil jij organisaties helpen met het implementeren van een Agile & Scrum? Bij Working Talent bieden we je de mogelijkheid om met ons IT traineeship alles te leren over Scrum en Agile.

Het traineeship start altijd met een intensieve bootcamp van acht weken. De eerste drie weken maak je niet alleen kennis met Agile & Scrum, maar ook met andere algemene IT-fundamentals, zoals: networking, architectuur, security, modelleren, coderen, databases en cloud.

Daarna is het tijd om het geleerde toe te passen in de praktijk bij één van onze opdrachtgevers. Zij kunnen je alles vertellen en leren over Agile & Scrum. Na het afronden van het IT traineeship kun gelijk als Agile specialist aan het werk. Denk aan een rol als Scrum Master, Lean Specialist of Product Owner.

Witteveen+Bos
UMCU
SuitSupply
VolkerWessels Telecom
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
UMCU
SuitSupply
VolkerWessels Telecom
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
UMCU
SuitSupply
VolkerWessels Telecom
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
UMCU
SuitSupply
VolkerWessels Telecom
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
UMCU
SuitSupply
VolkerWessels Telecom
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
UMCU
SuitSupply
VolkerWessels Telecom
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
recruitment consultant
Start je Recruitment carrière bij WT!