Wat is business intelligence
Alles wat je moet weten over BI

Wat is Business Intelligence?

In het digitale tijdperk van vandaag is Business Intelligence (BI) de sleutel tot het ontsluiten van waardevolle inzichten uit data, waarmee bedrijven hun processen kunnen stroomlijnen, de efficiëntie verhogen en strategische besluitvorming kunnen versnellen. Door data te verzamelen, te analyseren en om te zetten in actiegerichte informatie, helpt BI organisaties om een competitieve voorsprong te behouden. Ontdek in dit uitgebreide artikel hoe BI de ruggengraat vormt van slimme besluitvorming in de moderne bedrijfswereld.

Over BI

Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) is een krachtig data-analysesysteem dat essentieel is voor het ondersteunen van zowel operationele als strategische besluitvormingsprocessen binnen organisaties. Dit systeem stelt bedrijven in staat om een breed scala aan gegevens - van historische tot real-time data - effectief te verzamelen, organiseren en analyseren. Het doel is om betere bedrijfsbeslissingen te nemen door ruwe data om te zetten in zinvolle inzichten.

Op zichzelf staande gegevens zijn niet per se interessant. Het wordt pas interessant als je deze gegevens met elkaar in verbinding brengt. Dit kan in een centrale opslagplaats waar alle verzamelde bedrijfsinformatie systematisch wordt bewaard, dit noemen we een datawarehouse. Deze georganiseerde gegevensvorm maakt het mogelijk om verbanden te leggen en inzichten af te leiden die anders verborgen zouden blijven in losstaande datasets. Met Business Intelligence ben je dus in staat om data niet alleen te verzamelen, maar ook intelligent te combineren en analyseren.

BI maakt gebruik van diverse technologieën, processen en tools die samenwerken om een diepgaand inzicht te bieden in bedrijfsprocessen, markttrends te identificeren, nieuwe kansen te ontdekken en de algehele bedrijfsefficiëntie te verhogen. Door patronen te herkennen en voorspellingen te doen, helpt BI bedrijven om strategische plannen te ontwikkelen die gericht zijn op het snel en effectief bereiken van hun doelstellingen.

Stukje geschiedenis

Hoe is BI ontstaan?

Business Intelligence (BI) is niet over één nacht ijs gegaan. De evolutie begon in de jaren '60 met de ontwikkeling van de eerste Management Information Systems (MIS), gericht op het rapporteren van bedrijfsoperaties. In de jaren '80 en '90 kreeg BI vorm door de opkomst van datawarehousing en OLAP (Online Analytical Processing) tools, die complexe analyses en rapportages mogelijk maakten.

Met de opkomst van internet en cloud computing in de 21e eeuw, zijn de mogelijkheden voor data-opslag en -analyse exponentieel gegroeid. Tegenwoordig omvat BI een breed scala aan tools en technieken voor het verzamelen, opslaan, analyseren en presenteren van bedrijfsinformatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technologieën zoals AI en machine learning om diepgaande inzichten te verkrijgen.

BI in de praktijk

Hoe werkt Business Intelligence?

Elke organisatie zet specifieke doelstellingen neer om hun voortgang en succes te meten. Het behalen van deze doelstellingen vereist een diepgaand inzicht in diverse aspecten van de organisatie, van operationele efficiëntie tot financiële prestaties. Dit inzicht wordt verkregen door het analyseren van data, een fundamenteel proces waarbij Business Intelligence (BI) een cruciale rol speelt. BI helpt bij het verzamelen, analyseren en interpreteren van data uit verschillende bronnen, om te beantwoorden aan de kernvragen die binnen een organisatie leven.

De verzamelde data biedt antwoorden op vragen zoals de status van Key Performance Indicators (KPI's), het betaalgedrag van crediteuren, en mogelijkheden om de efficiëntie te verhogen. Dit soort inzichten liggen verborgen in de ruwe data die een organisatie dagelijks genereert en verzamelt. Door de inzet van geavanceerde BI-tools wordt deze ruwe data omgezet in waardevolle kennis, waarmee organisaties geïnformeerde beslissingen kunnen nemen om hun strategische en operationele doelen te bereiken.

Hoe dit proces er globaal uit ziet:

1. Dataverzameling

De eerste stap is het verzamelen van data uit verschillende bronnen. Dit kunnen interne systemen zijn zoals CRM- en ERP-systemen, financiële software en operationele databases, maar ook externe bronnen zoals sociale media, marktonderzoeken en industrierapporten. Deze data kan gestructureerd zijn (bijvoorbeeld verkoopcijfers of transactiegegevens) of ongestructureerd (zoals klantfeedback of social media posts).

2. Dataopslag

Verzamelde data wordt opgeslagen in een datawarehouse, een centraal opslagpunt dat ontworpen is om grote hoeveelheden data te bevatten en te beheren. Dit zorgt ervoor dat de data veilig, gestructureerd en toegankelijk is voor verdere analyse. Data kan ook opgeslagen worden in datamarts, die gespecialiseerde segmenten van een datawarehouse zijn, gericht op specifieke bedrijfsonderdelen of -functies.

3. Datavoorbereiding en -opschoning

De opgeslagen data moet worden voorbereid en opgeschoond voordat deze geanalyseerd kan worden. Dit omvat het verwijderen van duplicaten, het corrigeren van fouten en het verzekeren dat de data consistent en nauwkeurig is. Deze stap is cruciaal om betrouwbare en accurate analyses te garanderen.

4. Data-analyse

Tijdens de analysefase gebruiken data-analisten en -wetenschappers BI-tools en software om de data te onderzoeken en te interpreteren. Ze passen verschillende analysetechnieken toe, zoals descriptieve analyse, voorspellende analyse, en prescriptieve analyse. Dit om trends te identificeren, patronen te ontdekken, en voorspellingen te doen. Hiervoor maken ze gebruik van tools zoals data mining, OLAP (Online Analytical Processing), machine learning en AI, om het analytische proces te ondersteunen en te versnellen.

5. Datavisualisatie

De geanalyseerde data wordt vervolgens gepresenteerd in een begrijpelijke vorm door middel van datavisualisatie. Dit kan grafieken, diagrammen, dashboards en rapporten omvatten. Visualisaties maken het makkelijker voor besluitvormers om inzichten te begrijpen en snel geïnformeerde beslissingen te nemen.

6. Besluitvorming

De laatste stap is het gebruik van de verkregen inzichten voor besluitvorming. De inzichten uit BI-analyses helpen organisaties om operationele processen te optimaliseren, risico's te beheren, strategische kansen te identificeren, en hun algehele prestaties te verbeteren

De voordelen

Wat kun je er precies mee?

Met Business Intelligence (BI) ontgrendel je de volle potentie van data binnen je organisatie, waardoor je in staat bent om strategische en operationele beslissingen te baseren op concrete, datagedreven inzichten. Hieronder volgt een uitleg over wat je precies kunt bereiken met de diverse facetten van BI:

Datamining
Datamining maakt het mogelijk om diep in je data te duiken, gebruikmakend van databases, statistische analyses en machine learning. Het doel is om significante verbanden te ontdekken tussen verschillende gegevenspunten, zoals klantgedrag, verkoopgebeurtenissen of operationele prestaties. Deze inzichten helpen bij het voorspellen van toekomstige trends en het identificeren van kansen voor verbetering.

Rapportage
De rapportagefunctie binnen BI stelt je in staat om gedetailleerde data-analyses en inzichten te delen met stakeholders. Dit faciliteert een gezamenlijk begrip en ondersteunt besluitvormingsprocessen door data op een toegankelijke manier te presenteren, vaak via interactieve dashboards.

Prestaties en benchmarking

Door actuele prestatiedata te vergelijken met historische gegevens, biedt BI een basis voor benchmarking. Dit stelt organisaties in staat om hun prestaties objectief te beoordelen, verbeterpunten te identificeren en gerichte acties te ondernemen om doelstellingen te bereiken.

Beschrijvende analyse

Deze analysevorm helpt bij het verklaren van wat er in het verleden is gebeurd door diepgaande analyse van historische data. Dit kan licht werpen op patronen en trends die anders onopgemerkt zouden blijven, en biedt waardevolle lessen voor toekomstige strategieën.

Query's uitvoeren

BI-tools stellen gebruikers in staat om specifieke vragen te stellen aan hun data. Dit proces haalt de benodigde antwoorden uit de datasets, waardoor directe, vraaggestuurde inzichten worden verkregen.

Statistische analyse
Dit aspect van BI gebruikt statistische methoden om de oorzaken en waarschijnlijkheid van bepaalde trends en patronen in de data te begrijpen. Dit is cruciaal voor het ontwikkelen van voorspellende modellen en het nemen van gefundeerde beslissingen.

Datavisualisatie

Een van de meest directe voordelen van BI is het vermogen om complexe datasets om te zetten in heldere, visuele presentaties zoals grafieken, diagrammen en kaarten. Dit maakt het analyseren van data niet alleen makkelijker maar ook toegankelijker voor een breder publiek.

Visuele analyse

Door visualisaties te gebruiken, faciliteert BI visuele storytelling en helpt het gebruikers om intuïtief door analyseprocessen te navigeren. Dit bevordert een snellere en diepere inzichtsvorming, essentieel voor dynamische besluitvorming.

Datavoorbereiding

Een fundamentele stap binnen BI is het samenbrengen en harmoniseren van data uit diverse bronnen. Dit proces omvat het identificeren van relevante datadimensies en -maten en het voorbereiden van deze data voor analyse. Een goede datavoorbereiding zorgt voor een solide basis waarop verdere analyses kunnen worden gebouwd.

Wat het voor organisaties kan betekenen

Het belang van BI voor organisaties

De tijd dat Business Intelligence oplossingen groot en duur waren ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig kunnen zowel kleine als grote oplossingen gebruik maken van BI. Het is met alle data van tegenwoordig bijna onmisbaar voor je organisatie om grip te krijgen op alle informatie.

Velen maken gebruik van een modern BI-model dat gekenmerkt wordt door een selfservice databenadering. IT beheert de data en staat gebruikers toe om rechtstreeks met hun data te werken. Van belang is dat een organisatie gebruik maakt van een goed ERP-systeem (Enterprise Resource Planning): software die alle bedrijfsinformatie, activiteiten en bedrijfsprocessen samenbrengt in één tool. Dan ben je in staat om als organisatie:

  • 100% van je data te benutten en het verkrijgen van complete, diepgaande en gestroomlijnde analyses.

  • Betere inzichten te verkrijgen in prestaties, kansen, budgetten en kosten.

  • Betere beslissingen te nemen, waardoor de effectiviteit en efficiëntie toenemen.

  • Realtime de voortgang van doelen te monitoren.

Hoe begin je met BI in jouw organisatie?
Het implementeren van BI begint met een duidelijk plan en doelstellingen. Cruciale stappen zijn het vaststellen van de informatiebehoefte, het kiezen van de juiste BI-tools en het opzetten van een datawarehouse. Het trainen van medewerkers in data-analyse en het creëren van een datagedreven cultuur zijn essentieel voor succes. Een stapsgewijze benadering, beginnend met kleine projecten en geleidelijk uitbreidend, helpt je om de voordelen van BI volledig te benutten.

Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Onze specialisten staan voor je klaar!
Hoe verder?

De toekomstige rol van Business Intelligence

Business Intelligence is steeds in ontwikkeling en volgt als het ware de ontwikkelingen en behoeften van de organisaties. Er gaan steeds meer bedrijven datagerichter te werk en nemen meer initiatieven om data te delen en samen te werken. BI maakt het mogelijk om verkoopcijfers bijna realtime te volgen, stelt gebruikers in staat om inzichten te verkrijgen in klantgedrag. winst te voorspellen en nog veel meer.

De toekomst van BI ligt in de verdere integratie met AI en machine learning, waardoor nog snellere en nauwkeurigere analyses mogelijk zijn. Real-time data-analyse en voorspellende analytics zullen steeds belangrijker worden, evenals de rol van data governance en ethiek in data-analyse. Organisaties die deze trends omarmen, zullen vooroplopen in het benutten van data voor strategische besluitvorming.

BI traineeship

Business & IT traineeship volgen

Ben jij geïnteresseerd in Business Intelligence? Bij Working Talent bieden we je de mogelijkheid om met ons IT-traineeship door te groeien naar functies binnen het vakgebied van Business & IT. Denk aan functies als data scientist, data analist, BI Consultant of BI Developer.

Tijdens het traineeship krijg je de kans om jezelf binnen één jaar te ontwikkelen tot een professionele BI specialist. Daarna opent het deuren bij organisaties waar je voorheen alleen maar van kon dromen. Benieuwd? Lees meer over onze IT traineeships