Wat is machine learning
Alles over het vakgebied

Wat is Machine Learning?

Machine learning is een cruciale technologie die de manier waarop bedrijven werken en innoveren, transformeert. In een snel veranderende wereld - waar gegevens exponentieel toenemen - biedt machine learning nieuwe mogelijkheden.

Met deze technologie zijn we onder andere in staat om waardevolle inzichten te ontdekken, voorspellingen te doen en geautomatiseerde beslissingen te nemen. In dit artikel duiken we dieper in op wat machine learning precies is en waarom het zo belangrijk is voor organisaties.

De definitie

Wat is Machine Learning?

Machine learning is een subgebied van kunstmatige intelligentie dat zich richt op het ontwikkelen van algoritmen en modellen. Deze technieken stellen computers in staat te leren en taken uit te voeren zonder expliciete programmering. In plaats van specifieke instructies te geven, vertrouwt machine learning op gegevens en patronen om voorspellingen en beslissingen te genereren.

Het leerproces van een machine learning model begint met het verzamelen van relevante gegevens. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om het model te trainen, waarbij het algoritme patronen en correlaties ontdekt. Na het trainingsproces kan het model worden geëvalueerd en gebruikt om voorspellingen te doen of taken uit te voeren met nieuwe gegevens.

Voorbeelden

Hoe gebruik je Machine Learning?

Machine learning is een cruciale technologie die de manier waarop bedrijven werken en innoveren transformeert. In een wereld waar de hoeveelheid data exponentieel toeneemt, biedt machine learning nieuwe mogelijkheden om waardevolle inzichten te ontdekken, voorspellingen te doen en geautomatiseerde beslissingen te nemen. Dit subgebied van kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt algoritmen en modellen die computers in staat stellen te leren en taken uit te voeren zonder dat ze daarvoor expliciet geprogrammeerd hoeven te worden.

Om je een beter beeld te geven van de werking van Machine Learning, hebben we een aantal voorbeelden voor je op een rij gezet:

 1. Voorspellende analyses: machine learning-modellen kunnen historische gegevens analyseren en patronen identificeren om voorspellingen te doen over toekomstige trends en gebeurtenissen. Dit is waardevol voor zaken als vraagvoorspelling, klantgedrag en markttrends.
 2. Beeld- en spraakherkenning: het speelt een cruciale rol bij het trainen van computersystemen om objecten, gezichten en spraak te herkennen. Dit heeft geleid tot doorbraken op het gebied van beeldclassificatie, automatische vertaling en spraakgestuurde interfaces.
 3. Aanbevelingssystemen: algoritmen kunnen gebruikersvoorkeuren analyseren en aanbevelingen doen op basis van vergelijkbare patronen. Dit wordt vaak gebruikt in e-commerce, streamingdiensten en sociale media.
 4. Fraudedetectie: het kan worden ingezet om verdachte patronen en onregelmatigheden te identificeren die wijzen op frauduleuze activiteiten, zoals creditcardfraude of identiteitsdiefstal.
 5. Automatisering en optimalisatie: machine learning kan bedrijfsprocessen automatiseren en optimaliseren door het identificeren van inefficiënties, het verbeteren van planningen en het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Netflix gebruikt machine learning bijvoorbeeld om aanbevelingen te kunnen doen voor films en tv-series op basis van kijkgeschiedenis en voorkeuren van gebruikers. Het algoritme leert voortdurend van de kijkpatronen van miljoenen gebruikers om gepersonaliseerde suggesties te doen. Facebook gebruikt het onder andere voor gezichtsherkenning om gebruikers te taggen in foto's en om automatisch ongewenste inhoud te detecteren en te verwijderen.

Bij Tesla zijn zo nog altijd druk bezig met de ontwikkeling van een autonome rijtechnologie. Het machine learning-algoritme analyseert gegevens van sensoren, camera's en radars om objecten en omgevingsinformatie te detecteren en te interpreteren, waardoor het voertuig zelfstandig kan navigeren en reageren op verkeerssituaties.

Een vorm van Machine Learning

Deep learning

Binnen machine learning is deep learning een geavanceerde techniek die gebruik maakt van neurale netwerken met meerdere lagen om complexe patronen in grote hoeveelheden data te herkennen. Deze aanpak, die de werking van het menselijk brein nabootst, heeft revolutionaire toepassingen mogelijk gemaakt in beeld- en spraakherkenning, en vormt de basis voor het ontwikkelen van intelligentere systemen.

Werking van deep learning


De "diepte" in deep learning verwijst naar het aantal lagen tussen de input- en outputlaag in een neuraal netwerk. Elke laag kan leren om verschillende aspecten van de data te herkennen en te interpreteren, waarbij de complexiteit van de herkenning toeneemt met elke laag. Dit maakt het mogelijk voor deep learning modellen om te leren van enorme hoeveelheden ongestructureerde data, zoals afbeeldingen, geluiden en teksten.

Toepassingen van deep learning


Deep learning heeft geleid tot significante doorbraken in verschillende gebieden:

 • Beeldherkenning: Deep learning modellen kunnen objecten, plaatsen, en zelfs mensen herkennen in afbeeldingen met een nauwkeurigheid die vergelijkbaar is met of zelfs beter dan die van mensen. Dit wordt gebruikt in toepassingen zoals automatische foto tagging en geavanceerde surveillance systemen.
 • Spraakherkenning: Systemen zoals spraakassistenten (denk aan Siri, Alexa, en Google Assistant) en dicteertools zijn aanzienlijk verbeterd dankzij deep learning, waardoor ze natuurlijke taal beter kunnen begrijpen en verwerken.
 • Natuurlijke Taalverwerking (NLP): Deep learning heeft NLP getransformeerd, wat het mogelijk maakt voor machines om de betekenis van geschreven tekst te begrijpen, sentiment te analyseren, en zelfs coherent te genereren. Dit heeft toepassingen in chatbots, vertaaldiensten en gepersonaliseerde nieuwsfeeds.
 • Zelfrijdende Auto's: Deep learning is essentieel voor het ontwikkelen van autonome voertuigen. Door real-time data van camera's en sensoren te verwerken, kunnen deze voertuigen hun omgeving begrijpen en veilig navigeren zonder menselijke interventie.
Leren met voorbeelden

Supervisec learning

Een andere essentiële methode binnen machine learning is supervised learning, waarbij modellen worden getraind op een dataset met voorbeelden waarvan de uitkomsten al bekend zijn. Dit stelt de modellen in staat om voorspellingen te doen of beslissingen te nemen op basis van nieuwe, ongeziene data, waardoor ze bijzonder waardevol zijn voor toepassingen zoals voorspellende analyses.

Hoe supervised learning werkt


In supervised learning wordt een model getraind door het een reeks invoer-uitvoerparen te tonen. Het doel van het model is om een functie te leren die de invoer aan de verwachte uitvoer koppelt. Deze leerfase gaat door totdat het model een hoge nauwkeurigheid bereikt in het voorspellen van de uitkomst van nieuwe gegevens.

Na het trainingsproces wordt het model getest met een aparte set van gegevens om te evalueren hoe goed het in staat is om correcte voorspellingen te doen. Deze evaluatiefase helpt bij het bepalen van de effectiviteit van het model.

Toepassingen van supervised learning


Supervised learning wordt gebruikt in een breed scala van toepassingen, waaronder:

 • Voorspellende Analyse: in de financiële sector wordt supervised learning gebruikt om toekomstige markttrends te voorspellen, kredietrisico's te beoordelen, en fraude te detecteren.
 • Beeldherkenning: in de gezondheidszorg wordt supervised learning gebruikt voor het analyseren van medische beelden om diagnoses te ondersteunen, zoals het identificeren van tumoren in röntgenfoto's.
 • Klantsegmentatie: bedrijven gebruiken supervised learning voor het segmenteren van klanten op basis van hun koopgedrag, waardoor ze gepersonaliseerde marketingstrategieën kunnen ontwikkelen.
 • Spraakherkenning: supervised learning stelt spraakherkenningssoftware in staat om gesproken woorden om te zetten in tekst, wat nuttig is voor spraakgestuurde assistenten en dicteertools.

Typen supervised learning

Binnen supervised learning zijn er hoofdzakelijk twee soorten taken:

 • Classificatie: het doel is om de categorie (klasse) van een invoer te voorspellen. Bijvoorbeeld, het identificeren of een e-mail spam is of niet.
 • Regressie: het doel is om een continue waarde te voorspellen. Bijvoorbeeld, het voorspellen van de prijs van een huis gebaseerd op verschillende kenmerken zoals locatie en grootte.
Verkennen van data

Unsupervised learning

De tegenhanger van supervised learning is unsupervised learning. Dit is een type machine learning waarbij modellen worden getraind op gegevens die niet gelabeld zijn. Dit betekent dat de uitkomsten of categorieën van de gegevens niet vooraf zijn gedefinieerd, waardoor het model zelf patronen, structuren of relaties in de data moet ontdekken. Het verschil met supervised learning ligt in het feit dat unsupervised learning niet gericht is op het voorspellen van een specifieke uitkomst, maar eerder op het verkennen van de data zelf.

Werking van unsupervised learning


In unsupervised learning wordt de dataset aangeboden zonder enige begeleiding of labels die aangeven wat correct of incorrect is. Het algoritme probeert zelfstandig structuur in de data te vinden door de gegevens te analyseren en te groeperen op basis van overeenkomsten, verschillen, en patronen. Deze aanpak is bijzonder nuttig voor het verkennen van complexe datasets en het onthullen van verborgen inzichten die niet direct zichtbaar zijn.

Toepassingen van unsupervised learning


Unsupervised learning wordt gebruikt in een verscheidenheid aan domeinen, waaronder:

 • Clusteranalyse: deze techniek groepeert data in subsets (clusters) die significante overeenkomsten hebben. Dit wordt vaak gebruikt in marktsegmentatie, sociale netwerkanalyse, en het organiseren van grote datasets.
 • Anomaliedetectie: unsupervised learning kan ongebruikelijke patronen of afwijkingen in datasets identificeren. Dit is nuttig voor fraudepreventie, netwerkbeveiliging, en het opsporen van zeldzame gebeurtenissen in medische data.
 • Associatieregels: het algoritme identificeert relaties tussen variabelen in de dataset. Een klassiek voorbeeld is marktmandanalyse, waarbij wordt gezocht naar combinaties van producten die vaak samen worden gekocht.
 • Dimensionaliteitsreductie: technieken zoals principal component analysis (PCA) worden gebruikt om de complexiteit van datasets te verminderen door de meest informatieve kenmerken te behouden. Dit maakt het eenvoudiger om gegevens te visualiseren en te analyseren.

Typen unsupervised learning

Er zijn verschillende benaderingen binnen unsupervised learning, waaronder:

 • Clustering: het proces van het groeperen van een set objecten zodanig dat objecten in hetzelfde cluster meer op elkaar lijken dan op objecten in andere clusters.
 • Associatie: het ontdekken van regels die variabelen in een dataset aan elkaar koppelen, wat vaak gebruikt wordt voor marktbasketanalyse.
Leren door interactie

Reinforcement Learning

Als laatste vorm van machine learning hebben we nog reinforcement learning om te bespreken. Dit is een paradigma binnen machine learning waarbij het algoritme leert om beslissingen te nemen door interactie met een omgeving. Het doel is om een strategie, of beleid, te vinden dat de cumulatieve beloning over de tijd maximaliseert. Dit wordt bereikt door het uitproberen van acties en het ontvangen van feedback in de vorm van beloningen of straffen, waardoor het algoritme geleidelijk leert welke acties in welke situaties de beste resultaten opleveren.

Hoe reinforcement learning werkt


In reinforcement learning wordt een algortime blootgesteld aan een omgeving en moet het bepaalde taken uitvoeren zonder voorafgaande kennis van de juiste acties. Deze neemt acties op basis van zijn huidige staat en ontvangt beloningen of straffen van de omgeving, afhankelijk van hoe goed de acties bijdragen aan het bereiken van het doel. Dit proces van trial-and-error, gecombineerd met beloningssignalen, stelt jhet algortime in staat om een beleid te ontwikkelen dat aangeeft welke actie het beste is om te nemen in elke staat.

Toepassingen van reinforcement learning


Reinforcement learning heeft veelbelovende toepassingen in diverse gebieden, waaronder:

 • Spelstrategieën: het ontwikkelen van agents die complexe spellen kunnen spelen en winnen, zoals schaken, Go, en videogames, zonder expliciet geprogrammeerde strategieën.
 • Robotica: het trainen van robots om taken uit te voeren in de echte wereld, zoals lopen, springen, of objecten manipuleren, door te leren van interacties met hun omgeving.
 • Geautomatiseerd handelen: het ontwerpen van algoritmen die kunnen leren om handelsbeslissingen te nemen op de aandelenmarkt, met als doel de winst te maximaliseren.
 • Zelfrijdende auto's: het toepassen van reinforcement learning om voertuigen zelfstandig beslissingen te laten nemen in complexe en onvoorspelbare verkeersomstandigheden.

Belangrijke concepten in reinforcement learning

 • Algortime: een entiteit die leert door interactie met de omgeving en acties neemt om doelen te bereiken.
 • Omgeving: de wereld waarmee de agent interacteert en waaruit hij feedback ontvangt.
 • Staat: een beschrijving van de huidige situatie van de agent in de omgeving.
 • Actie: een specifieke beweging of beslissing die de agent neemt.
 • Beloning: een feedbacksignaal van de omgeving dat aangeeft hoe goed de actie van de agent was in het bereiken van zijn doel.
Waardevolle inzichten

Het belang van Machine Learning voor bedrijven

Machine learning wordt al toegepast in een breed scala aan sectoren, van het voorspellen van klantgedrag en vraag in de handel tot het herkennen van gezichten op sociale media en het detecteren van fraude. Deze technologie stelt bedrijven in staat om patronen te identificeren die voorheen onopgemerkt bleven, en om op basis daarvan geïnformeerde beslissingen te nemen. Zo kan machine learning helpen bij:

 • Verbeterde besluitvorming: het stelt bedrijven in staat om data-gedreven beslissingen te nemen door het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het identificeren van patronen die voor mensen moeilijk te herkennen zijn. Dit kan variëren van het voorspellen van klantgedrag en markttrends tot het optimaliseren van voorraadbeheer en prijsstelling.
 • Gepersonaliseerde klantbeleveing: het stelt bedrijven in staat om op maat gemaakte ervaringen te bieden aan hun klanten door hun voorkeuren en gedrag te analyseren. Dit is bijzonder waardevol in sectoren zoals e-commerce, marketing, en financiële dienstverlening, waar personalisatie kan leiden tot verhoogde klanttevredenheid, loyaliteit, en omzet.
 • Verhoogde operationele efficiëntie: het kan helpen de operationele efficiëntie te verbeteren door processen te automatiseren en te optimaliseren. Dit omvat alles van geautomatiseerde klantenservice via chatbots tot voorspellend onderhoud van apparatuur.
 • Productontwikkeling: drijft innovatie aan door bedrijven de tools te geven om nieuwe producten en diensten te creëren of bestaande te verbeteren. Machine learning maakt het mogelijk om buiten traditionele kaders te denken en oplossingen te vinden voor complexe problemen.
 • Risicobeheersing: algoritmen zijn uitermate geschikt voor het identificeren van afwijkende patronen die kunnen wijzen op fraude, cyberaanvallen, of andere risico's. In de financiële sector worden ML-modellen bijvoorbeeld gebruikt om verdachte transacties te detecteren en te voorkomen dat fraude plaatsvindt.
Werken binnen de ICT

IT traineeship

Wil jij je verdiepen in het toepassen van machine learning bij organisaties? Bij Working Talent bieden we een 12 maanden durend IT-traineeship om jouw carrière in de IT een vliegende start te geven.

Het traineeship begint met een 8 weken durende IT-bootcamp, waarin je een solide basis legt met onderwerpen zoals Agile & Scrum, networking, security, coderen en cloud. Vervolgens kun je je specialiseren in de volgende vakgebieden: data, security, development, business & IT of business intelligence.

Na het bootcamp ga je aan de slag bij een van onze opdrachtgevers om praktijkervaring op te doen. Gedurende het traineeship bieden we je persoonlijke begeleiding en coaching om jouw groei te stimuleren en je te helpen succesvol te zijn in jouw IT-carrière. Met ons IT-traineeship leg je de basis voor een veelbelovende toekomst in de IT-wereld!