Wat is data pipelining
Alles over data pipelining

Wat is Data Pipelining?

In onze steeds digitalere wereld is data de kern van veel besluitvormingsprocessen. Bedrijven en organisaties verzamelen gigantische hoeveelheden data, variërend van klantinformatie tot operationele data. Maar hoe wordt deze data van ruwe, ongeorganiseerde informatie omgezet in nuttige inzichten? Hier speelt data pipelining een belangrijke rol. Op deze pagina lees je meer over wat data pipeling is.

De basis

Wat is Data Pipelining?

Een data pipeline is een set van processen die data automatisch verzamelt, transformeert en transporteert van de ene plaats naar de andere. Denk hierbij aan het proces van een productielijn in een fabriek; waar ruwe materialen worden ingevoerd, verwerkt en uiteindelijk omgezet in een eindproduct. Data pipelining werkt eigenlijk hetzelfde, met als resultaat dat het gebruikt kan worden voor analyse, rapportage of andere doeleinden.

In de context van data omvat dit:

 • Extractie: het ophalen van data uit verschillende bronnen, zoals databases, bestandssystemen, online services, of IoT-apparaten.
 • Transformatie: het schoonmaken, normaliseren, verrijken, en omvormen van de data om consistentie en kwaliteit te waarborgen, zodat het bruikbaar is voor analyse.
 • Laden: het plaatsen van de verwerkte data in een doelsysteem zoals een database, datawarehouse, of een ander opslagsysteem.

Het automatiseert het tijdrovende werk van datahandeling, zorgt voor een gestroomlijnde dataflow, en stelt organisaties in staat real-time inzichten te verkrijgen en snel te reageren op veranderende omstandigheden.

Geschiedenis

Het ontstaan van data pipelining

Hoewel de term 'data pipelining' niet kan worden toegeschreven aan een bepaald moment, loopt de ontwikkeling wel parallel met de evolutie van data opslag en verwerkingstechnologieën. In de vroege jaren van databeheer, toen de eerste databanken werden ontwikkeld, lag de focus voornamelijk op het opslaan en ophalen van gegevens. Naarmate databanken complexer en krachtiger werden, groeide de behoefte om data niet alleen op te slaan maar ook te transformeren en voor verschillende doeleinden te gebruiken.

Dit leidde tot de ontwikkeling van ETL-processen (Extract, Transform, Load) in de jaren '70 en '80. ETL werd de ruggengraat van datawarehousing, waarbij gegevens uit verschillende bronnen werden geëxtraheerd, getransformeerd naar een uniform formaat, en geladen in een centrale opslagplaats voor analyse.

Met de opkomst van het internet in de late jaren '90 en vroege jaren 2000 explodeerde de hoeveelheid beschikbare gegevens. Organisaties begonnen data te verzamelen op schalen die voorheen ondenkbaar waren, wat leidde tot de term "big data". Deze explosieve groei benadrukte de beperkingen van traditionele ETL en databanken in termen van schaalbaarheid en snelheid.

Als reactie op de uitdagingen van big data begonnen ontwikkelaars en bedrijven tools en platforms te creëren specifiek ontworpen voor het verwerken van grote datasets. Dit omvatte nieuwe databasetechnologieën zoals NoSQL en data processing frameworks zoals Apache Hadoop en later Apache Spark. Deze tools maakten het mogelijk om data te verwerken in een pipeline, waarbij elke stap van het proces parallel en op verschillende nodes kon worden uitgevoerd, wat een enorme verbetering in snelheid en efficiëntie opleverde.

Tegenwoordig is de data pipeline geëvolueerd tot een complex ecosysteem dat cloud computing, real-time data streaming, geavanceerde dataopslagtechnologieën en machine learning omvat. Moderne data pipelines zijn ontworpen om flexibel, schaalbaar en capabel te zijn om zowel batch- als real-time verwerking te ondersteunen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van concepten zoals DataOps en MLOps, die de principes van Agile en DevOps toepassen op data pipelining en machine learning projecten.

Werking

Hoe werkt een data pipeline?

De werking van een data pipeline kan worden opgedeeld in verschillende kernstappen: extractie, transformatie, laden, en soms verrijking of analyse, afhankelijk van het doel van de pipeline. Zo'n data pipeline faciliteert dus de beweging en transformatie van data van bron naar bestemming.

1. Extractie

De eerste stap in een data pipeline is het extraheren van data uit verschillende bronnen. Deze bronnen kunnen variëren van databases en bestandssystemen tot externe API's en IoT-apparaten. Het doel is om de benodigde data te verzamelen en klaar te maken voor verdere verwerking.

2. Transformatie

Nadat de data is verzameld, ondergaat het een transformatieproces. Dit kan het schoonmaken van de data inhouden (bijvoorbeeld het verwijderen van duplicaten of het corrigeren van fouten), het normaliseren naar een consistent formaat, het verrijken met extra informatie, of het transformeren naar een formaat dat geschikt is voor analyse. Dit proces zorgt ervoor dat de data uniform en bruikbaar is voor de eindgebruiker.

3. Laden

De getransformeerde data wordt vervolgens geladen in een doelsysteem. Dit kan een database zijn, een datawarehouse, of een andere vorm van dataopslagsysteem. Het doel hier is om de data beschikbaar te maken voor analyse, rapportage, of verdere verwerking.

Optionele stappen

 • Verrijking: in sommige gevallen wordt de data verrijkt met aanvullende informatie uit andere bronnen om de waarde van de data te vergroten.
 • Analyse en actie: moderne data pipelines kunnen ook analytische modellen bevatten die inzichten uit de data genereren of zelfs direct actie ondernemen op basis van de data-analyse (bijvoorbeeld het automatisch aanpassen van voorraden op basis van verkoopvoorspellingen).

Technologie en automatisering
Moderne data pipelines maken veelal gebruik van automatisering en orkestratietools om deze processen efficiënt en op schaal uit te voeren. Dit omvat het gebruik van gespecialiseerde software en platforms die het mogelijk maken om complexe datastromen te beheren, te monitoren, en te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn Apache Airflow, Apache NiFi, en cloud-gebaseerde diensten zoals AWS Data Pipeline, Google Cloud Dataflow, en Azure Data Factory.

Real-time vs. Batch Processing

Data pipelines kunnen worden ontworpen voor real-time (of stream) verwerking, waarbij data onmiddellijk wordt verwerkt zodra deze beschikbaar komt, of voor batchverwerking, waarbij data in grote hoeveelheden wordt verzameld en periodiek wordt verwerkt. De keuze tussen deze benaderingen hangt af van de specifieke behoeften van de organisatie en de aard van de data.

Toepassing in de praktijk

Wat doet een Data Pipeline specialist?

Een data pipeline specialist is een professional die zich bezighoudt met het ontwerpen, implementeren, beheren en optimaliseren van data pipelines. Een belangrijke functie bij organisaties die afhankelijk zijn van accurate en tijdige data-analyse voor hun besluitvormingsprocessen.

Hier zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een data pipeline specialist:

 • Ontwerpen en bouwen van robuuste, schaalbare data pipelines die grote volumes aan data efficiënt verwerken.
 • Integreren van diverse data bronnen, zoals databases, web services, en IoT-apparaten, om een uniforme datastroom te creëren.
 • Continu monitoren van de performance van data pipelines om zeker te stellen dat ze optimaal functioneren en dat data accuraat en tijdig wordt geleverd.
 • Identificeren en oplossen van problemen binnen de pipelines, zoals data kwaliteitsissues of technische storingen.
 • Optimaliseren van data pipelines voor snelheid en efficiëntie door het verbeteren van data verwerking en het verminderen van latency.
 • Implementeren van nieuwe technologieën en methoden om de data pipelines te verbeteren en te zorgen voor de beste praktijken in data management.
 • Werken met data wetenschappers, data analisten, en IT-teams om te zorgen dat de data pipelines voldoen aan de analytische en operationele behoeften van de organisatie.
Werken met data

Functies die werken met data

Naast data pipeline specialist, zijn er diverse functies en rollen binnen organisaties die zich bezighouden met data. Elk van deze rollen draagt bij aan het verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van data, maar ze richten zich op verschillende aspecten van dit proces. Hier zijn enkele van de belangrijkste functies die werken met data:

 • Data Analist: verzamelen, verwerken en analyseren van data om rapporten en dashboards te creëren die zakelijke besluitvorming ondersteunen.
 • Data Scientist: het analyseren en modelleren van complexe data, interpreteren van resultaten voor strategische inzichten, het ontwerpen van experimenten en het visualiseren van data voor duidelijke communicatie.
 • Business Analist: fungeren als de schakel tussen bedrijfsprocessen en IT door zakelijke vereisten te vertalen naar datagestuurde oplossingen.
 • Database Administrator (DBA): ontwerpen, implementeren, onderhouden en repareren van de database van een organisatie. Zorgen voor de veiligheid en integriteit van data.
 • Data Engineer: ontwikkelen, testen en onderhouden van architecturen, zoals databases en grote dataverwerkingssystemen. Voorbereiden van "big data" voor analytische of operationele doeleinden.
 • Machine Learning Engineer: ontwerpen en implementeren van machine learning applicaties en systemen. Werken nauw samen met data scientists om algoritmes te ontwikkelen die kunnen leren van en actie ondernemen op data.
 • Data Architect: ontwerpen van de blauwdruk voor het beheren van data en integreren van verschillende datastromen binnen een organisatie. Zorgen voor dat de dataarchitectuur ondersteunend is aan data-analyse en -verwerking.
 • BI (Business Intelligence) Developer: ontwikkelen van strategieën en oplossingen voor de transformatie van data in bruikbare business intelligence die strategische en operationele beslissingen ondersteunt.
Werken binnen de ICT

IT traineeship

Wil jij je aan de slag met Data en jezelf verder ontwikkelen binnen dit vakgebied? Bij Working Talent bieden we een 12 maanden durend IT traineeship om jouw carrière in de IT een vliegende start te geven.

Het traineeship begint met een 8 weken durende IT-bootcamp, waarin je een solide basis legt met onderwerpen zoals Agile & Scrum, networking, security, big data, development en cloud. Vervolgens kun je je specialiseren in de volgende vakgebieden: data, security, development, business & IT of business intelligence.

Na het bootcamp ga je aan de slag bij een van onze opdrachtgevers om praktijkervaring op te doen. Gedurende het traineeship bieden we je persoonlijke begeleiding en coaching om jouw groei te stimuleren en je te helpen succesvol te zijn in jouw IT-carrière. Met ons IT traineeship leg je de basis voor een veelbelovende toekomst in de IT-wereld!

Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
recruitment consultant
Start je Recruitment carrière bij WT!