Wat is sql
Ontdek alles over Structured Query Language

Wat is SQL?

Gegevens zijn tegenwoordig van onschatbare waarde. Voor organisaties is het daarom van belang om gegevens op een nauwkeurige en efficiënte manier te beheren, op te halen en te manipuleren. SQL, of Structured Query Language, is een krachtige en gestandaardiseerde taal die een centrale rol speelt in gegevensbeheer en database-interactie. In dit artikel leggen we je precies uit wat SQL is, waarom het belangrijk is en hoe het werkt.

Basisprincipes

Wat is SQL?

SQL staat voor Structured Query Language. Het is een speciale programmeertaal die is ontworpen voor het beheren en communiceren met relationele databases. In wezen stelt SQL gebruikers in staat om op een gestructureerde manier met gegevens te werken door middel van query's.

Deze query's zijn instructies die naar een database worden gestuurd om specifieke taken uit te voeren, zoals het ophalen van gegevens, het invoegen van nieuwe records, het bijwerken van bestaande gegevens of het verwijderen van gegevens.

Stukje geschiedenis

SQL werd oorspronkelijk ontwikkeld door IBM, maar kreeg al snel brede acceptatie in de industrie. In de loop der jaren zijn er verschillende versies van SQL ontstaan, elk met zijn eigen reeks functies en uitbreidingen. Om de zoveel jaar wordt er een nieuwe versie uitgebracht met nieuwe innovaties, zoals machine learning en de omvang met big data analyse. Enkele belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van SQL zijn onder andere de standaardisatie van de taal door ANSI (American National Standards Institute) en ISO (International Organization for Standardization).

Opslaan van gegevens

Relationele database van SQL

Voordat we dieper ingaan op SQL, is het belangrijk om te begrijpen wat relationele databases zijn. Een relationele database is een gestructureerde verzameling gegevens die zijn georganiseerd in tabellen met rijen en kolommen. Elke tabel vertegenwoordigt een entiteit, zoals klanten, bestellingen of producten. Elke rij in de tabel vertegenwoordigt een specifieke instantie van die entiteit. De kolommen definiëren de attributen of eigenschappen van de entiteit.

Een SQL-server en een SQL-database zijn beide essentiële componenten van een relationeel databasesysteem (RDBMS). Beide worden gebruikt voor het opslaan, beheren en ophalen van gestructureerde gegevens. Hier is een uitleg van elk:

SQL-server

 • Een SQL-server verwijst naar de softwaretoepassing die wordt gebruikt voor het beheren van een relationele database. Dit kan verwijzen naar specifieke databaseservers zoals Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL, PostgreSQL, enzovoort. Deze serversoftware biedt geavanceerde functies voor het maken, beheren en onderhouden van databases.
 • Een SQL-server biedt ook services voor het accepteren van clientaanvragen, het uitvoeren van SQL-query's op de database en het terugsturen van de resultaten naar de clients. Het fungeert als een middleware tussen de gebruikerstoepassingen en de database zelf.

SQL-database

 • Een SQL-database is de eigenlijke opslagplaats voor gegevens. Het is een gestructureerde verzameling van tabellen waarin gegevens worden opgeslagen en georganiseerd volgens een relationeel model. Dit betekent dat gegevens worden opgeslagen in tabellen met voorgedefinieerde schema's (kolomnamen en datatypes) en dat relaties tussen tabellen kunnen worden gedefinieerd.
 • Gebruikers en toepassingen kunnen SQL gebruiken om gegevens in de database in te voegen, bij te werken, te verwijderen en op te halen. SQL (Structured Query Language) is de taal die wordt gebruikt om met relationele databases te communiceren en wordt gebruikt om query's uit te voeren en gegevens te manipuleren.

In het kort: een SQL-server is de software die wordt gebruikt om een SQL-database te beheren, en een SQL-database is de feitelijke opslagplaats voor gestructureerde gegevens waarin informatie wordt georganiseerd en beheerd met behulp van het SQL-querytaal.

Communiceren in databases

SQL Query's en operaties

Een SQL-query is een instructie geschreven in SQL die wordt gebruikt om specifieke taken uit te voeren op een database. Hier is een eenvoudig voorbeeld van een SQL-query die gegevens ophaalt uit een fictieve "Klanten" -tabel:

sqlCopy code<code>SELECT Voornaam, Achternaam
FROM Klanten
WHERE Stad = 'Amsterdam';
</code>


Deze query haalt de voornamen en achternamen op van alle klanten die in Amsterdam wonen.

Daarnaast biedt SQL ook verschillendekernoperaties waarmee gebruikers kunnen communiceren met relationele databases. De vier meest voorkomende SQL-operaties zijn:

 1. SELECT: Hiermee kunnen gebruikers gegevens uit een database halen. Met SELECT-query's kunnen specifieke rijen en kolommen worden opgehaald op basis van opgegeven criteria.
 2. INSERT: Hiermee kunnen nieuwe gegevensrecords aan een database worden toegevoegd. Gebruikers specificeren de tabel en de waarden die moeten worden ingevoegd.
 3. UPDATE: Hiermee kunnen bestaande gegevensrecords in een database worden bijgewerkt. Gebruikers specificeren de te wijzigen gegevens en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
 4. DELETE: Hiermee kunnen gegevensrecords uit een database worden verwijderd. Gebruikers specificeren de tabel en de voorwaarden voor verwijdering.
SQL in de praktijk

Hoe gebruik je SQL?

SQL wordt breed gebruikt voor gegevensbeheer in verschillende domeinen, waaronder zakelijke toepassingen, webontwikkeling, mobiele apps en meer. Het stelt organisaties in staat om gegevens nauwkeurig op te slaan, snel op te halen en gemakkelijk te wijzigen. Bovendien biedt SQL geavanceerde mogelijkheden zoals het combineren van gegevens uit meerdere tabellen, sorteren, filteren en berekeningen uitvoeren op gegevens.

Het wordt wereldwijd door veel organisaties gebruikt. Om je een beeld te geven hoe ze SQL toepassen, een aantal praktijkvoorbeelden:

 1. Facebook
  • Gegevensanalyse: Facebook maakt gebruik van SQL voor gegevensanalyse en het genereren van gebruikersrapporten. Ze verzamelen enorme hoeveelheden gegevens over gebruikersinteracties en gebruiken SQL-query's om inzichten te verkrijgen in gebruikersgedrag en trends.
 2. Amazon
  • Orderverwerking: Amazon gebruikt SQL om orders van klanten te beheren en te volgen. Elke keer dat een klant een aankoop doet, wordt een SQL-query uitgevoerd om de voorraad bij te werken en de bestelling te verwerken.
 3. Netflix
  • Aanbevelingssystemen: Netflix maakt uitgebreid gebruik van SQL om aanbevelingen aan zijn klanten te doen. Door SQL-query's uit te voeren op kijkgeschiedenis en voorkeuren van gebruikers, kan Netflix nauwkeurige aanbevelingen genereren voor films en tv-programma's.
 4. Banken
  • Transactieverwerking: Banken gebruiken SQL voor transactieverwerking. Elke keer dat u een geldopname doet, een overschrijving uitvoert of uw saldo controleert, wordt SQL gebruikt om de relevante transacties in de database bij te werken en te registreren.
 5. Ziekenhuizen
  • Patiëntendossiers: Ziekenhuizen slaan patiëntendossiers op in databases met behulp van SQL. Artsen en verpleegkundigen kunnen SQL-query's uitvoeren om toegang te krijgen tot medische geschiedenissen en patiëntinformatie.
 6. E-commercebedrijven
  • Voorraadbeheer: E-commercebedrijven gebruiken SQL om hun voorraad bij te houden. Wanneer producten worden verkocht, worden de voorraadniveaus automatisch bijgewerkt via SQL-query's.
 7. Luchtvaartmaatschappijen
  • Vluchtboekingen: Luchtvaartmaatschappijen gebruiken SQL om vluchtboekingen te beheren. Klantgegevens en boekingsinformatie worden opgeslagen in databases en kunnen worden opgevraagd met SQL.
Functies

Werken met SQL

SQL wordt gebruikt door verschillende functies en professionals in de IT- en bedrijfswereld. Hier zijn enkele van de belangrijkste functies die met SQL werken:

 1. Databasebeheerder (DBA)
  • Databasebeheerders zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en onderhouden van databasesystemen. Ze maken tabellen, indexen en schema's, optimaliseren query's en zorgen voor de integriteit en beveiliging van gegevens. SQL is hun kerngereedschap voor databasebeheer.
 2. Softwareontwikkelaar
  • Softwareontwikkelaars gebruiken SQL om gegevens in hun applicaties te beheren. Ze schrijven SQL-query's om gegevens uit databases op te halen, in te voegen, bij te werken en te verwijderen, waardoor hun applicaties dynamisch en interactief kunnen zijn.
 3. Gegevensanalisten
  • Data Scientists en Data Analisten gebruiken SQL om grote datasets te verkennen en analyseren. Ze schrijven complexe query's om trends, patronen en inzichten uit gegevens te halen.
 4. Business Intelligence-specialist
  • Business Intelligence (BI)-professionals gebruiken SQL om rapporten en dashboards te maken voor zakelijke besluitvorming. Ze halen gegevens op uit verschillende bronnen, transformeren deze en presenteren deze op een begrijpelijke manier.
 5. Webontwikkelaar
  • Webontwikkelaars gebruiken SQL om de backend van webtoepassingen te ondersteunen. Ze kunnen gebruikersgegevens opslaan, gebruikerssessies beheren en inhoud uit databases weergeven op webpagina's.
 6. System Engineer
  • Systeemarchitecten ontwerpen de algehele IT-infrastructuur van organisaties, inclusief databasesystemen. Ze bepalen de architectuur van databases en hoe ze met andere systemen communiceren via SQL.
 7. Netwerkbeheerder
  • Netwerkbeheerders gebruiken SQL om netwerkgerelateerde gegevens en logs te analyseren. Ze kunnen SQL-query's gebruiken om netwerkproblemen op te lossen en beveiligingsincidenten te onderzoeken.
 8. Financieel analist
  • Financieel analisten gebruiken SQL om financiële gegevens te analyseren, zoals inkomsten, uitgaven en budgetten. Ze kunnen rapporten genereren om de financiële gezondheid van een organisatie te beoordelen.
 9. Projectmanager
  • Projectmanagers gebruiken SQL om gegevens over projectvoortgang, resourceallocatie en kosten te beheren. Ze kunnen aangepaste rapporten maken om projectprestaties te volgen.
 10. Kwaliteitsborgingsanalist (QA):
  • Kwaliteitsborgingsanalisten kunnen SQL gebruiken om gegevens te valideren en te testen in softwaretoepassingen. Ze zorgen ervoor dat gegevens correct worden ingevoerd en uitvoer gegenereerd door softwaretoepassingen.
Alles leren over SQL?

Volg een IT traineeship bij Working Talent!

Ontdek alle mogelijkheden van SQL met het IT traineeship van Working Talent! Gedurende 12 maanden bieden we jou alle handvatten om je carrière in de IT een kickstart te geven!

Het traineeship begint met een intensieve 8 weken durende IT-bootcamp. Hier leg je een solide basis met essentiële onderwerpen zoals Agile & Scrum, networking, security, coderen, werken met databases en cloudtechnologie. Na het voltooien van het bootcamp krijg je de unieke kans om je verder te specialiseren in het vakgebied dat jouw passie en interesse weerspiegelt. Binnen ons traineeship bieden we diverse specialisaties aan, zoals data, security, development, business & IT en business intelligence.

We bieden je de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen bij gerenommeerde organisaties door heel Nederland. Van kleine tot middelgrote en grote organisaties. En van commerciële organisaties tot aan ziekenhuizen, gemeenten en overheden. Je krijgt de kans om hands-on betrokken te zijn bij het implementatieproces en waardevolle ervaring op te doen.

Met ons IT traineeship leg je de basis voor een veelbelovende toekomst in de IT-wereld!

Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
recruitment consultant
Start je Recruitment carrière bij WT!