Wat is quality assurance
Ontdek alles over Quality Assurance

Wat is Quality Assurance?

In een wereld waarin kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en diensten van cruciaal belang zijn, speelt Quality Assurance (QA) een essentiële rol. QA is niet slechts een proces, maar eerder een filosofie die gericht is op het waarborgen van de kwaliteit en het voldoen aan de verwachtingen van klanten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat QA precies is, waarom het van belang is en hoe het wordt toegepast.

Basisprincipes

Wat is Quality Assurance?

Quality Assurance, ofwel kwaliteitsborging, is een gestructureerde aanpak om te garanderen dat producten, diensten of processen voldoen aan vastgestelde normen en kwaliteitseisen. Het richt zich op het voorkomen van fouten of gebreken in plaats van ze achteraf te corrigeren. QA omvat het opzetten van systemen, processen en richtlijnen om de consistentie en betrouwbaarheid te waarborgen.

QA omvat een reeks essentiële componenten, waaronder:

 • Standaarden en richtlijnen: het opstellen van duidelijke normen en procedures die moeten worden gevolgd. Dit biedt een uniforme basis voor het beoordelen van kwaliteit en zorgt ervoor dat alle betrokkenen binnen een organisatie begrijpen welke normen moeten worden nageleefd. Standaarden kunnen variëren van sector tot sector, zoals ISO 9001 in de productie-industrie, HIPAA in de gezondheidszorg en GDPR in gegevensbeheer.
 • Procesbeheer: het identificeren, beheren en optimaliseren van processen om consistentie te waarborgen. Dit houdt in dat elk stadium van een proces grondig wordt geanalyseerd om te waarborgen dat het efficiënt, effectief en in overeenstemming met de vastgestelde normen verloopt. Procesbeheer helpt niet alleen fouten te voorkomen, maar maakt ook continue verbetering mogelijk, waarbij inefficiënties worden geïdentificeerd en geëlimineerd.
 • Training en certificering: het opleiden van medewerkers om te voldoen aan de QA-eisen en normen. Medewerkers zijn een cruciale schakel in het waarborgen van kwaliteit, en ze moeten worden uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden om hun taken correct uit te voeren. Training omvat vaak het begrijpen van de geldende normen, het leren identificeren van potentiële kwaliteitsproblemen en het correct uitvoeren van QA-processen. Certificering kan aantonen dat medewerkers gekwalificeerd zijn om QA-taken uit te voeren en de vereiste normen te handhaven. Dit draagt bij aan een cultuur van kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie.
QA vs QC

Quality Assurance versus Quality Control

Een belangrijk onderscheid moet worden gemaakt tussen QA en Quality Control (QC). Quality Assurance is namelijk gericht op het waarborgen van kwaliteit gedurende het hele proces, QC zich specifiek op het identificeren en corrigeren van fouten nadat een product of dienst is voltooid. Beide zijn complementair en dragen bij aan het leveren van hoogwaardige resultaten.

 • QA (Quality Assurance): dit is proactief en preventief van aard. QA legt de nadruk op het opzetten van systemen en processen om fouten in de eerste plaats te voorkomen. Het houdt toezicht op het gehele productieproces, inclusief planning, ontwerp, ontwikkeling en implementatie. QA zorgt ervoor dat alle stappen van het proces voldoen aan de vooraf vastgestelde normen en dat de gebruikte methodologieën geschikt zijn voor het beoogde doel. Door kwaliteitsnormen en procedures te handhaven, minimaliseert QA het risico op fouten en zorgt het voor consistentie en betrouwbaarheid in de eindresultaten.
 • QC (Quality Control): In tegenstelling tot QA is QC reactief van aard en richt het zich op het identificeren en corrigeren van fouten nadat een product of dienst is voltooid. QC omvat inspectie, tests en evaluaties van het eindproduct om te bepalen of het voldoet aan de vooraf gestelde normen. Als er tijdens de QC-fase defecten worden ontdekt, worden deze gecorrigeerd voordat het product wordt vrijgegeven voor gebruik of verzending. QC is een essentieel onderdeel om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen en eventuele gebreken te verhelpen voordat ze de klant bereiken.
Implementatie

Het implementeren van QA

Organisaties integreren QA in hun bedrijfsprocessen door:

 • Het opstellen van gedetailleerde QA-plannen: dit omvat het definiëren van specifieke doelstellingen, normen en procedures die moeten worden gevolgd om de kwaliteit te waarborgen. QA-plannen bevatten vaak een gedetailleerde blauwdruk van hoe kwaliteitscontrole gedurende het hele proces zal worden uitgevoerd, inclusief tijdslijnen en verantwoordelijkheden.
 • Het toewijzen van QA-teams en -specialisten: het samenstellen van specifieke teams of het aanwijzen van individuen met expertise in QA is essentieel. Deze teams of specialisten zijn verantwoordelijk voor het toezicht houden op de implementatie van QA-processen, het uitvoeren van audits en het waarborgen van naleving van de vastgestelde normen.
 • Het meten en evalueren van QA-effectiviteit: organisaties moeten in staat zijn om de effectiviteit van hun QA-inspanningen te meten en te evalueren. Dit omvat het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van analyses om te bepalen of aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan en waar verbeteringen nodig zijn. Key Performance Indicators (KPI's) worden vaak gebruikt om de prestaties en efficiëntie van QA-processen te beoordelen.
 • Het doorvoeren van continue verbeteringen: QA is een evoluerend proces, en organisaties moeten bereid zijn om voortdurend verbeteringen aan te brengen. Dit kan inhouden dat processen worden geoptimaliseerd, normen worden bijgewerkt of personeelstraining wordt verbeterd op basis van de resultaten van eerdere QA-inspanningen.

Het succes is afhankelijk van de mate waarin deze stappen worden geïntegreerd in de bedrijfscultuur en processen. Door QA als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te beschouwen, kunnen organisaties de algehele kwaliteit van hun producten, diensten en processen verbeteren en klanttevredenheid garanderen.

QA in de praktijk

Hoe gebruik je QA?

In de praktijk passen organisaties QA toe om:

 • Producten van hoge kwaliteit te leveren.
 • Klanttevredenheid te verhogen.
 • Fouten en terugroepacties te minimaliseren.
 • Concurrentievoordeel te behalen.

Om je hier een beter beeld bij te geven, een aantal voorbeelden:

 1. Toyota Motor
  • Toyota staat bekend om zijn strenge QA-processen in de auto-industrie. Ze passen QA toe om de productie van hoogwaardige voertuigen te waarborgen. Hiervoor gebruiken ze het "Toyota Production System" (TPS), waarin defecten onmiddellijk worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. Verder moedigen ze ook medewerkers aan om problemen te melden en verbeteringen voor te stellen.
 2. McDonald's
  • McDonald's past QA toe om consistentie en voedselveiligheid te waarborgen. Ze hebben strikte kwaliteitsnormen voor ingrediënten, bereidingsprocedures en hygiëne. QA-inspecteurs bezoeken regelmatig restaurants om ervoor te zorgen dat alle processen in overeenstemming zijn met hun normen. Dit draagt bij aan de consistentie van de smaak en kwaliteit van hun producten.
 3. Microsoft
  • Microsoft zet QA in voor het leveren van betrouwbare softwareproducten. Ze hebben een speciaal QA-team dat verantwoordelijk is voor het testen van softwareproducten op fouten en bugs voordat ze worden vrijgegeven. Ze voeren verschillende tests uit en betrekken ook gebruikers bij het vinden van problemen om QA te verbeteren.
 4. Amazon.com
  • Toepassing: Amazon past QA toe om de kwaliteit van zijn diensten, waaronder levering en klantenservice, te waarborgen. MEt QA-processen zorgen ze ervoor dat bestellingen tijdig en nauwkeurig worden geleverd. Ze monitoren ook de kwaliteit van productrecensies en klantenservice-interacties om de klanttevredenheid te verbeteren.
Functies

Werken met SQL

Quality Assurance (QA) wordt gebruikt door verschillende functies en professionals in de IT- en bedrijfswereld. Hier zijn enkele van de belangrijkste functies die ermee werken:

 1. Quality Assurance Manager: beheert het QA-team, ontwikkelt QA-strategieën, stelt beleid en procedures op, voert audits uit en zorgt voor naleving van kwaliteitsnormen.
 2. QA-analist: voert tests en controles uit op producten, diensten of processen, identificeert gebreken of afwijkingen, documenteert bevindingen en rapporteert aan het management.
 3. QA-engineer: ontwikkelt testplannen, schrijft testcases, automatiseert testprocessen, voert functionele en prestatietests uit en werkt samen met ontwikkelaars om problemen op te lossen.
 4. Kwaliteitscoördinator: ondersteunt QA-managers, coördineert testactiviteiten, documenteert testresultaten, beheert rapporten en assisteert bij QA-projecten.
 5. QA-trainer: leidt trainingssessies voor medewerkers over QA-normen, procedures en tools, en zorgt voor naleving van QA-richtlijnen.
 6. Compliance Officer: zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan externe regelgeving en interne QA-richtlijnen, voert audits uit en adviseert over naleving.
 7. QA-auditor: voert audits uit op processen, documentatie en systemen om te controleren of ze voldoen aan QA-standaarden en rapporteert over bevindingen.
 8. Supplier Quality Engineer: beoordeelt en beheert de kwaliteit van geleverde materialen en componenten van leveranciers om ervoor te zorgen dat ze aan de specificaties voldoen.
 9. QA-consultant: biedt advies en expertise op het gebied van QA aan organisaties, helpt bij het implementeren van QA-processen en normen en voert externe audits uit.
 10. Testmanager: beheert het testteam, plant testprojecten, rapporteert over de voortgang en dekking van tests, en coördineert testinspanningen.
 11. Documentatie Specialist: onderhoudt en beheert QA-documentatie, inclusief beleidsdocumenten, procedures, testrapporten en kwaliteitsregistraties.
Alles leren over QA?

Volg een IT traineeship bij Working Talent!

Ontdek alle mogelijkheden in de wereld van informatietechnologie met het IT traineeship van Working Talent! Gedurende 12 maanden bieden we jou alle handvatten om je carrière in de IT een kickstart te geven!

Het traineeship begint met een intensieve 8 weken durende IT-bootcamp. Hier leg je een solide basis met essentiële onderwerpen zoals Agile & Scrum, networking, security, coderen, werken met databases en cloudtechnologie. Na het voltooien van het bootcamp krijg je de unieke kans om je verder te specialiseren in het vakgebied dat jouw passie en interesse weerspiegelt. Binnen ons traineeship bieden we diverse specialisaties aan, zoals data, security, development, business & IT en business intelligence.

We bieden je de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen bij gerenommeerde organisaties door heel Nederland. Van kleine tot middelgrote en grote organisaties. En van commerciële organisaties tot aan ziekenhuizen, gemeenten en overheden. Je krijgt de kans om hands-on betrokken te zijn bij het implementatieproces en waardevolle ervaring op te doen.

Met ons IT traineeship leg je de basis voor een veelbelovende toekomst in de IT-wereld!

Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
recruitment consultant
Start je Recruitment carrière bij WT!