Wat is nlp
Alles over Natuurlijke Taalverwerking

Wat is NLP?

Stel je voor, je vraagt je telefoon waar het dichtstbijzijnde tankstation is en binnen enkele seconden wijst een vriendelijke stem je de weg. Dit kleine stukje magie, dat steeds normaler wordt in ons dagelijks leven, is te danken aan een slim stukje technologie genaamd Natuurlijke Taalverwerking, of NLP. In dit artikel vertellen we je meer over NLP, wat het is en wat het doet.

De basis

Wat is NLP?

Natuurlijke Taalverwerking (NLP) is een technologie die onder het brede domein van kunstmatige intelligentie (AI) valt. Het is een manier waarop computers natuurlijke, menselijke taal analyseren, begrijpen en soms zelfs genereren.

De bedoeling is om interacties tussen computers en menselijke (natuurlijke) talen zo soepel mogelijk te maken. Met andere woorden, NLP helpt machines om menselijke taal te 'lezen', 'horen', te interpreteren, te meten en zinvol te reageren. Het is alsof je computer een cursus menselijke communicatie heeft gevolgd en nu probeert mee te doen aan het gesprek.

Een paar voorbeelden waar NLP wordt gebruikt:

 • Spraakherkenningsystemen: soals digitale assistenten die gesproken commando's herkennen en daarop actie ondernemen.
 • Tekstanalyse: bijvoorbeeld systemen die sociale media berichten scannen om de publieke opinie over een bepaald onderwerp te peilen.
 • Chatbots en virtuele assistenten: die begrijpen wat gebruikers typen of zeggen en kunnen antwoorden in natuurlijke taal.
 • Automatische vertaaldiensten: die geschreven tekst of gesproken woord in real-time vertalen.
 • Spamfilters: die ongewenste e-mails eruit filteren op basis van de inhoud van het bericht.

Het concept van NLP is niet nieuw. Het bestaat al sinds de jaren vijftig, toen wetenschappers droomden van intelligente machines. In de begindagen moesten we onze manier van spreken aanpassen aan de machine. Nu is het andersom. Dankzij de vooruitgang in kunstmatige intelligentie en machine learning, zijn de machines nu veel beter in het begrijpen van onze taalnuances.

Toepassing

Hoe werkt Natuurlijke Taalverwerking?

Natuurlijke Taalverwerking (NLP) combineert computertechnieken met taalkundige inzichten om het mogelijk te maken dat machines menselijke taal begrijpen en verwerken. De werking van NLP kan worden opgesplitst in verschillende stappen en maakt gebruik van diverse methoden uit de kunstmatige intelligentie. Hier is hoe NLP grotendeels werkt:

1. Data voorbereiding


Voordat NLP-taken kunnen worden uitgevoerd, moet de ruwe tekst eerst worden voorbereid met behulp van verschillende preprocessingsstappen:

 • Tokenization: splitst de tekst op in zinnen en woorden.
 • Stemming en lemmatisering: hierbij worden woorden teruggebracht tot hun basisvorm (lemma) of stam.
 • Part-of-Speech tagging: elk woord in de tekst krijgt een label dat aangeeft welk deel van de taal het is (bijv. zelfstandig naamwoord, werkwoord).
 • Entiteitsherkenning: identificeren van namen, plaatsen, datums en andere specifieke informatie.
 • Syntactische analyse: het opstellen van de grammaticale structuur van zinnen.
2. Begrip en analyse

Nadat de tekst is voorbewerkt, volgt een diepere analyse:
 • Parsing: het ontleden van zinsstructuren om de relatie tussen woorden te begrijpen.
 • Semantische analyse: hier gaat het om het begrijpen van de betekenis van de zinnen en de relaties tussen zinsdelen.

3. Integratie van context

Voor complexere begrip is context essentieel:

 • Coreferentieresolutie: begrijpen wanneer twee of meer woorden naar hetzelfde verwijzen (bijv. 'hij' verwijst naar 'John').
 • Sentimentanalyse: bepalen of de tekst positief, negatief of neutraal is.
 • Disambiguering: oplossen van ambiguïteit (woorden met meerdere betekenissen) gebaseerd op context.

4. Machine Learning

Moderne NLP-systemen gebruiken machine learning, vaak met deep learning modellen zoals neurale netwerken, om patronen in taalgebruik te leren:

 • Supervised learning: trainen van modellen op gelabelde datasets om specifieke taken zoals tekstclassificatie of naamherkenning uit te voeren.
 • Unsupervised learning: ontdekken van patronen in data zonder vooraf gelabelde data, zoals clustering van vergelijkbare documenten.
 • Reinforcement learning: modellen die leren door beloningen te krijgen voor positieve uitkomsten, vaak gebruikt in dialoogsystemen.

5. Output generatie

In sommige gevallen moet NLP niet alleen begrijpen, maar ook taal genereren:

 • Tekstgeneratie: creëren van mensachtige tekst op basis van de input en de geanalyseerde gegevens.
 • Machinevertaling: vertalen van tekst van de ene taal naar de andere.
 • Samenvatting: produceren van een beknopte versie van een grotere tekst.
Toekomst

Uitdagingen en beperkingen van NLP

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. NLP heeft nog steeds moeite met sarcasme, dialecten en dubbelzinnigheid. Een mens kan makkelijk herkennen wanneer iets als grapje bedoeld is, maar voor een machine is dat een hele uitdaging. En hoewel er vooruitgang wordt geboekt, blijft de complexiteit van menselijke communicatie een lastige hobbel op de weg.

Maar NLP ontwikkelt zich in een razendsnel tempo. Er komen steeds slimmere systemen die beter en beter worden in het interpreteren van menselijke taal. Maar terwijl we deze toekomst tegemoet gaan, moeten we ook goed nadenken over zaken als privacy en de impact van automatisering op de arbeidsmarkt.

Functies

Werken met Natuurlijke Taalverwerking

NLP is een boeiend vakgebied binnen de IT en kunstmatige intelligentie. Het houdt zich dagelijks bezig met de interactie tussen computers en menselijke talen. Verschillende functies binnen de IT-sector werken met of zijn afhankelijk van NLP-technologieën:

1. Datawetenschappers: gebruiken NLP om grote hoeveelheden tekstuele data te analyseren en patronen of inzichten te ontdekken. Ze werken aan tekstmining, sentimentanalyse en het ontwikkelen van algoritmen die kunnen leren uit menselijke taal.

2. Machine Learning Engineers: deze professionals ontwikkelen systemen die kunnen leren uit en reageren op natuurlijke taalgegevens. Ze bouwen en trainen modellen voor taken als spraakherkenning, tekstgeneratie en taalvertaling.

3. AI Developers: bouwen intelligente systemen en applicaties die NLP gebruiken. Dit kan spraakgestuurde assistenten omvatten, zoals Siri of Alexa, chatbots voor klantenservice of systemen voor automatische samenvatting van documenten.

4. Softwareontwikkelaars: werken aan de ontwikkeling van applicaties met tekst- en spraakinterfaces zullen gebruik maken van NLP-technologieën om de gebruikersinteractie te verbeteren.

5. Business Intelligence Analisten: zij gebruiken NLP om inzichten te halen uit tekstuele data zoals klantenfeedback, marktrapporten en social media, waarmee bedrijven hun strategieën kunnen informeren.

Werken binnen de ICT

IT traineeship

Wil jij je aan de slag met NLP en/of Artificial Intelligence en jezelf verder ontwikkelen binnen dit vakgebied? Bij Working Talent bieden we een 12 maanden durend IT traineeship om jouw carrière in de IT een vliegende start te geven.

Het traineeship begint met een 8 weken durende IT-bootcamp, waarin je een solide basis legt met onderwerpen zoals Agile & Scrum, security, big data, data analyse, AI, development en cloud. Vervolgens kun je je specialiseren in de volgende vakgebieden: data, security, development, business & IT of business intelligence.

Na het bootcamp ga je aan de slag bij een van onze opdrachtgevers om praktijkervaring op te doen. Gedurende het traineeship bieden we je persoonlijke begeleiding en coaching om jouw groei te stimuleren en je te helpen succesvol te zijn in jouw IT-carrière. Met ons IT traineeship leg je de basis voor een veelbelovende toekomst in de IT-wereld!

Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
recruitment consultant
Start je Recruitment carrière bij WT!