Wat is cyber security
Alles over cyber security

Wat is Cyber Security?

Cyber security een onmisbaar onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Van het beschermen van persoonlijke gegevens tot het beveiligen van bedrijfsinformatie, cyber security speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid van onze digitale interacties. Maar wat is cyber security precies, en waarom is het zo belangrijk?

Betekenis

Wat is Cyber Security?

Cyber security, ook wel bekend als informatiebeveiliging, omvat de praktijken, technologieën en processen die zijn ontworpen om netwerken, apparaten, programma's en gegevens te beschermen tegen schade, aanvallen of ongeautoriseerde toegang. Het belangrijkste doel van cyber security is om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Belang van Cyber Security
De behoefte aan cyber security groeit naarmate de wereld digitaler wordt en cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Hier zijn enkele redenen waarom cyber security cruciaal is:

 • Bescherming van gegevens: cyber security beschermt gevoelige informatie zoals persoonlijke gegevens, financiële gegevens en bedrijfsgeheimen tegen diefstal en misbruik.

 • Voorkomen van financiële verliezen: cyberaanvallen kunnen leiden tot enorme financiële verliezen voor individuen en organisaties. Effectieve cyber security helpt deze verliezen te minimaliseren.

 • Handhaving van privacy en vertrouwelijkheid: het waarborgen van de privacy en vertrouwelijkheid van informatie is essentieel om het vertrouwen van klanten en partners te behouden.

 • Voorkomen van identiteitsdiefstal: door gegevens te beschermen, helpt cyber security identiteitsdiefstal te voorkomen, wat een groot probleem is in onze moderne samenleving.

Onderverdeling

Vormen van Cyber Security

Cyber security kan worden onderverdeeld in verschillende domeinen, elk met zijn eigen specifieke focus en methoden:

Netwerkbeveiliging
Netwerkbeveiliging richt zich op het beschermen van netwerken tegen ongeautoriseerde toegang, aanvallen en storingen. Dit omvat het gebruik van firewalls, Intrusion Detection Systems (IDS) en andere technologieën om de veiligheid van netwerken te waarborgen.

Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging draait om het beschermen van gevoelige gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en lekken. Voorbeelden hiervan zijn encryptie en Data Loss Prevention (DLP) technieken.

Operationele beveiliging
Operationele beveiliging heeft betrekking op de processen en procedures voor het verwerken en beschermen van data. Dit omvat toegangsbeheer en het monitoren van systeemactiviteit om verdachte activiteiten snel te detecteren.

Applicatiebeveiliging
Applicatiebeveiliging richt zich op het beschermen van software-applicaties tegen kwetsbaarheden en aanvallen. Dit kan door secure coding practices en het regelmatig updaten van software om beveiligingslekken te dichten.

Cloud Security
Met de groei van cloud computing is cloud security steeds belangrijker geworden. Dit omvat het beschermen van gegevens en applicaties in cloud-omgevingen door middel van cloud access security brokers (CASBs) en strikte cloud security policies.

End-User education
Een cruciaal aspect van cyber security is het bewustmaken en trainen van eindgebruikers over best practices. Phishing simulaties en regelmatige cybersecurity trainingen helpen gebruikers om alert en voorbereid te zijn op mogelijke bedreigingen.

Werking

Hoe werkt Cyber Security?

Cyber security werkt door een gecoördineerde inzet van technologieën, processen en praktijken die samen zorgen voor een gelaagde verdediging tegen cyberbedreigingen. Hier is een gedetailleerd overzicht van hoe cyber security werkt, onderverdeeld in verschillende kerncomponenten:

1. Preventie
De eerste lijn van verdediging tegen cyberaanvallen is preventie. Dit omvat het nemen van maatregelen om aanvallen te voorkomen voordat ze plaatsvinden. Enkele van de belangrijkste preventieve maatregelen zijn:

 • Firewalls: firewalls fungeren als een barrière tussen een vertrouwd intern netwerk en onbeveiligde externe netwerken, zoals het internet. Ze filteren inkomend en uitgaand verkeer op basis van vooraf ingestelde beveiligingsregels.

 • Antivirussoftware: antivirussoftware detecteert en verwijdert kwaadaardige software (malware) van computersystemen. Regelmatige updates zijn essentieel om bescherming te bieden tegen nieuwe bedreigingen.

 • Versleuteling: versleuteling beschermt gegevens door ze om te zetten in een gecodeerde vorm die alleen kan worden gelezen door geautoriseerde gebruikers die de decryptiesleutel hebben.

 • Toegangsbeheer: strikte toegangscontrolemechanismen zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige informatie en systemen. Dit kan worden bereikt door sterke wachtwoorden, tweefactorauthenticatie (2FA) en biometrische verificatie.

2. Detectie
Ondanks preventieve maatregelen kunnen sommige aanvallen door de beveiliging glippen. Detectie is cruciaal om verdachte activiteiten snel te identificeren en te stoppen. Belangrijke detectiemethoden zijn:

 • Intrusion Detection Systems (IDS): IDS-systemen monitoren netwerk- en systeemactiviteiten op verdachte gedragspatronen die kunnen wijzen op een aanval. Ze kunnen anomalieën detecteren en alarmen genereren voor verdere analyse.

 • Security Information and Event Management (SIEM): SIEM-systemen verzamelen en analyseren loggegevens van verschillende bronnen binnen een netwerk om ongebruikelijke activiteiten te detecteren en te correleren. Ze bieden real-time monitoring en forensische analyse.

 • Netwerkmonitoring: continue monitoring van netwerkverkeer helpt bij het identificeren van ongebruikelijke patronen die kunnen wijzen op een inbraak of een aanval.

3. Respons
Wanneer een bedreiging of aanval wordt gedetecteerd, is een snelle en effectieve respons essentieel om de impact te minimaliseren. De responsfase omvat:

 • Incident Response Teams: deze teams zijn verantwoordelijk voor het beheren en beperken van schade veroorzaakt door cyberaanvallen. Ze volgen een vooraf vastgesteld incident response plan om snel te reageren op bedreigingen.

 • Containment: het isoleren van geïnfecteerde systemen om verdere verspreiding van de aanval te voorkomen. Dit kan het afsluiten van netwerkverbindingen of het beperken van gebruikersrechten omvatten.

 • Eradication: het verwijderen van kwaadaardige software en het herstellen van gecompromitteerde systemen naar een veilige staat.

 • Recovery: het herstellen van normale operationele activiteiten na een aanval. Dit omvat het terugzetten van gegevens van back-ups en het verifiëren van de integriteit van systemen.


4. Herstel
Na een aanval is het belangrijk om herstelmaatregelen te treffen en de beveiligingsmaatregelen te verbeteren om toekomstige aanvallen te voorkomen. Herstel omvat:

 • Back-ups: regelmatige back-ups van belangrijke gegevens zorgen ervoor dat verloren gegevens kunnen worden hersteld zonder losgeld te betalen bij ransomware-aanvallen.

 • Patch Management: het up-to-date houden van software door regelmatige updates en patches toe te passen om bekende kwetsbaarheden te verhelpen.

 • Post-Incident Analysis: het uitvoeren van een grondige analyse van het incident om de oorzaken en zwakke punten in de beveiliging te identificeren. Dit helpt bij het verbeteren van toekomstige beveiligingsstrategieën en incident response plannen.

 • Training en Bewustwording: regelmatige training en bewustwordingsprogramma's voor medewerkers om hen te informeren over de nieuwste cyberdreigingen en best practices voor beveiliging.

Cyberaanvallen

Soorten Cyberaanvallen

Cyberaanvallen zijn kwaadaardige pogingen om toegang te krijgen tot gegevens, systemen of netwerken om schade aan te richten of informatie te stelen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende soorten cyberaanvallen:

1. Phishing aanvallen

Phishing is een vorm van social engineering waarbij aanvallers zich voordoen als betrouwbare entiteiten om gevoelige informatie zoals wachtwoorden, creditcardnummers en andere persoonlijke gegevens te stelen. Lees meer over de soorten phising aanvallen.

2. Malware
Malware is schadelijke software die is ontworpen om systemen te beschadigen, gegevens te stelen of ongeautoriseerde toegang te krijgen. Lees hier meer over malware.

3. Ransomware

Ransomware is een type malware dat bestanden versleutelt en losgeld eist om de versleutelde gegevens te ontsleutelen. Lees hier meer over ransomware.

4. Spoofing

Spoofing houdt in dat een aanvaller zich voordoet als een betrouwbare bron door het vervalsen van communicatie. Lees hier meer over spoofing.

5. Denial of Service (DoS) en Distributed Denial of Service (DDoS) Aanvallen

DoS-aanvallen proberen een systeem of netwerk onbeschikbaar te maken door het te overspoelen met verkeer. DDoS-aanvallen gebruiken meerdere gecompromitteerde systemen om dezelfde actie uit te voeren. Lees hier meer over DDOS aanvallen.

Functies

Functies binnen Cyber Security

Er zijn verschillende rollen en functies binnen het vakgebied van cyber security, elk met specifieke verantwoordelijkheden:

 • Security Analyst: monitort en analyseert verdachte activiteiten op netwerken en systemen, en helpt bij het identificeren en verhelpen van potentiële bedreigingen.

 • Security Engineer: ontwerpt en implementeert beveiligingsoplossingen om systemen en netwerken te beschermen tegen aanvallen.

 • Security Architect: ontwikkelt de algehele beveiligingsstructuur en strategie van een organisatie, en zorgt ervoor dat alle beveiligingsmaatregelen effectief en up-to-date zijn.

 • Incident Responder: reageert op en beheert cybersecurity-incidenten, en werkt aan het beperken van de schade en het herstellen van systemen na een aanval.

 • Penetration Tester (Ethical Hacker): voert gecontroleerde aanvallen uit op systemen om kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen voordat kwaadwillenden deze kunnen misbruiken.

 • Chief Information Security Officer (CISO): leidt de cybersecurity-strategie en -operaties van een organisatie en zorgt ervoor dat alle beveiligingsdoelen worden gehaald.


Werken binnen de ICT

Alles leren over cyber security

Wil jij een verschil maken in de wereld van cyber security? Dan is een carrière in dit dynamische en snelgroeiende vakgebied iets voor jou.

Bij Working Talent bieden we jou de kans om te excelleren in cyber security en andere IT-gebieden. Ons IT traineeship programma stelt je in staat om door te groeien in vakgebieden zoals Data, Software Development, Cyber Security, DevOps en Business & IT. Je krijgt niet alleen de mogelijkheid om je technische vaardigheden te ontwikkelen en je kennis uit te breiden, maar ook om waardevolle praktijkervaring op te doen bij toonaangevende en innovatieve bedrijven.

IT-traineeship
Start jouw IT carrière bij WT!