Scrum development team
Alles over het Scrum Development team

Wat is een Scrum Development team?

In de dynamische wereld van softwareontwikkeling vormt het Scrum Development Team een essentiële pijler binnen het Scrum-framework. Dit team bestaat uit een groep IT-professionals met uiteenlopende vaardigheden, en het speelt een cruciale rol bij het realiseren van waardevolle en functionele producten. In dit artikel duiken we dieper in op wat een Scrum Development Team is, hoe het functioneert en welke eigenschappen het tot een waardevolle entiteit maken in het Scrum-proces.

Over het team

Wat is een Scrum Development Team?

Het Scrum Development Team is een groep hoogopgeleide professionals die zich inzetten voor softwareontwikkeling. Hun gezamenlijke doel is om waardevolle, werkende producten te creëren. Dit team bestaat uit experts van diverse achtergronden, zoals software ontwikkelaars, software testers, ontwerpers en andere disciplines - zoals sales en marketing - die essentieel zijn voor het bouwen van een compleet product.

Samenstelling van het team
Het Scrum Development Team is multidisciplinair van aard. Dit betekent dat de leden gezamenlijk over alle benodigde vaardigheden en competenties beschikken om de taken te voltooien die in een sprint zijn gepland. Het team bestaat uit 3 tot 9 personen, waarbij de optimale grootte 5 tot 7 teamleden is. Zo blijft het team wendbaar en behoudt het de mogelijkheid om snel te reageren op veranderingen.

Plaats binnen het Scrum-framework
Het Development Team is een integraal onderdeel van het bredere Scrum-team, naast de Product Owner en de Scrum Master. Samen werken deze drie rollen aan het succesvol ontwikkelen en leveren van producten van hoge kwaliteit. De Scrum Master zorgt voor een soepel verloop van het proces en de Product Owner de visie van het product vertegenwoordigt. De developers (het development team) vormt de ruggengraat van de daadwerkelijke productontwikkeling. Zij werken elke sprint intensief samen om de visie van het product te vertalen naar een tasbaar en waardevol resultaat.

Werkwijze van het team

De rol van het Scrum Development team

Het Scrum Development team werkt gedurende een sprint aan de ontwikkeling en realisatie van diverse producten. Tijdens zo'n sprint - die vaak twee tot vier weken duurt - neemt het team verschillende 'items' op in de 'product backlog'. Dit zijn te taken die in elke fase uitgevoerd moeten worden en wordt ook wel het te releasen increment genoemd.

Met andere woorden: ze werken elke sprint aan verschillende functionaliteiten die ontwikkeld en getest moeten worden. Aan het einde van een sprint zijn ze gereed om geïntegreerd te worden in het eindproduct.

Zo'n Scrum methode is in het leven geroepen om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken. Op die manier kunnen ze met zijn allen meer waarde leveren en komen tot een succesvol eindproduct. Elke sprint heeft als doel een "done" product op te leveren die volledig functioneel is, getest en voldoet aan alle acceptatiecriteria.

Eigenschappen van het team

Expertise van het Development team

Het Scrum Development team beschikt over een aantal belangrijke eigenschappen - of misschien beter karakteristieken genoemd.

  • Zelforganisatie: het team bepaald zelf hoe ze de product backlog items aanpakken en omzetten naar werkende producten. Niemand - zelfs niet de scrum master - vertelt hen hoe ze hun werk moeten uitvoeren.
  • Multidisciplinair: het team bestaat uit verschillende functies met elk hun eigen vaardigheden ene xpertise. Dit stelt hen in staat om alle aspecten zelf op te pakken die komen kijken bij productontwikkeling. Programmeren, testen, ontwerpen, het team kan het allemaal zelf uitvoeren.
  • Geen functietitels: er bestaan geen hiërarchische functietitels. Iedereen is gelijkwaardig en wordt beschouwd als een developer - ongeacht hun specifieke rol of expertise.
  • Verantwoordelijkheid: het gehele team draagt de verantwoordelijkheid voor het opleveren van een goed werkend product aan het einde van elke sprint. Iedereen heeft natuurlijk zijn of haar eigen taken, maar alles wordt gezien als gedeelde inspanning waarbij iedereen betrokken is.
Alles leren over Scrum?

Volg een IT traineeship bij Working Talent!

Met Working Talent kun je jouw vaardigheden op het gebied van Scrum en Agile verder ontwikkelen en jouw carrière in de IT een krachtige boost geven.

Tijdens het 12 maanden durend IT-traineeship doe je hands-on ervaring op van relevante IT-fundamentals, zoals Agile & Scrum, networking, security, coderen en cloudtechnologie. Het traineeship omvat een intensieve 8 weken durende bootcamp die je voorbereidt op het echte werk. Daarna krijg je alle ruimte om praktijkervaring op te doen bij gerenommeerde organisaties door heel Nederland.

Ontdek vandaag nog alle mogelijkheden bij Working Talent!

IT-traineeship
Start jouw IT carrière bij WT!