Waterfall model
Een gestroomlijne aanpak voor software ontwikkeling

Wat is het Waterfall model?

Het Waterfall-model is een van de oudste en meest traditionele benaderingen in de softwareontwikkeling. Het wordt gekenmerkt door een lineaire en sequentiële aanpak, waarbij elke fase strikt wordt afgerond voordat de volgende fase begint.

Hoewel het Waterfall-model zijn populariteit heeft verloren aan meer iteratieve en flexibele methoden zoals Agile, blijft het nog steeds relevant voor bepaalde projecten en organisaties.

De definitie

Wat is het Waterfall model?

Het Waterfall-model volgt een rigide structuur waarin de ontwikkelingsfasen opeenvolgend plaatsvinden. De belangrijkste fasen van het Waterfall-model zijn: vereistenverzameling, systeemontwerp, implementatie, testen, implementatie en onderhoud. Elke fase bouwt voort op de vorige en er is minimale terugkoppeling tussen de fasen.

Fasen van het Waterfall-model

 1. Vereistenverzameling: in deze fase worden de behoeften en vereisten van het project geïdentificeerd en vastgelegd.
 2. Systeemontwerp: op basis van de vereisten wordt het systeemontwerp gemaakt, inclusief de architectuur en de functionele specificaties.
 3. Implementatie: hier wordt de code geschreven en het systeem ontwikkeld op basis van het ontwerp.
 4. Testen: het systeem wordt uitvoerig getest om ervoor te zorgen dat het aan de vereisten voldoet en goed functioneert.
 5. Implementatie: het voltooide systeem wordt geïmplementeerd en uitgerold voor de gebruikers.
 6. Onderhoud: gedurende deze fase worden eventuele problemen opgelost, updates uitgevoerd en wordt het systeem onderhouden.
Waarom gebruiken?

Voor- en nadelen van Waterfall

Het Waterfall-model biedt enkele voordelen, zoals een gestructureerde aanpak, uitgebreide documentatie en betere planning van mijlpalen en deadlines. Het is vooral geschikt voor projecten waar de vereisten stabiel en duidelijk zijn, zoals bouwprojecten of regelgevingsgebaseerde systemen.

Hoewel het Waterfall-model enkele voordelen biedt, heeft het ook beperkingen. Het model is minder flexibel bij veranderende vereisten en heeft moeite om feedback en iteratie te verwerken. Het risico van late ontdekking van problemen is ook hoger, omdat testen pas plaatsvindt in latere stadia van het project. Bovendien kan het gebrek aan betrokkenheid van belanghebbenden gedurende het proces leiden tot miscommunicatie en minder efficiënte samenwerking.

Om deze redenen stapen organisaties steeds vaker over op Agile werkwijzen - zoals het Scaled Agile Framework - vanwege de behoefte aan meer flexibiliteit en snelle levering. Agile moedigt namelijk meer een nauwe samenwerking en voortdurende aanpassing aan, terwijl het Waterfall-model streeft naar stabiliteit en een lineaire aanpak.

Toepassingen

Het Waterfall model in de praktijk

Het Waterfall-model is lang gebruikt in de softwareontwikkeling en heeft zijn waarde bewezen in verschillende projecten. Enkele voorbeelden van organisaties die het Waterfall-model hebben toegepast, zijn NASA voor de ontwikkeling van ruimtevaartuigen en bouwbedrijven die grote infrastructuurprojecten uitvoeren, zoals bruggen en dammen.

Om je een beter beeld te geven van het gebruik nog een aantal voorbeelden.

 1. Bouw van een wolkenkrabber: bij de constructie van een wolkenkrabber is het Waterfall-model vaak de voorkeursaanpak. De vereisten en specificaties van het gebouw worden in de beginfase vastgesteld en vervolgens worden de ontwerpfase, constructie, testen en implementatie strikt opgevolgd. Dit model zorgt ervoor dat alle aspecten van het bouwproject nauwkeurig worden gepland en uitgevoerd.
 2. Farmaceutisch onderzoek: in de farmaceutische industrie is het van cruciaal belang om de veiligheid en effectiviteit van nieuwe medicijnen te waarborgen. Het Waterfall-model wordt vaak toegepast om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te begeleiden, waarbij elke fase strikt wordt gevolgd, inclusief preklinische tests, klinische proeven, goedkeuringsprocessen en productie.
 3. Defensieprojecten: deze projecten vereisen nauwkeurige planning, specificaties en naleving van regelgeving. Het Waterfall-model wordt vaak gebruikt bij het ontwikkelen van militaire voertuigen, wapensystemen en communicatiesystemen. Elk aspect van het project wordt zorgvuldig gepland en uitgevoerd volgens een vaste volgorde.
 4. Financiële software-implementatie: bij de implementatie van complexe financiële systemen, zoals een nieuw boekhoudsysteem, wordt het model vaak toegepast. De vereisten en functionaliteiten worden in de beginfase vastgesteld, gevolgd door ontwikkeling, testen en implementatie van de software. Dit zorgt voor een gestructureerde en controleerbare implementatie van de software.
 5. Ruimtevaartprojecten: organisaties zoals SpaceX en Boeing passen het model vaak toe bij de ontwikkeling van ruimtevaartuigen en raketten. Elke fase, van ontwerp tot testen en lancering, wordt strikt gevolgd om ervoor te zorgen dat de ruimtevaartuigen voldoen aan de complexe technische vereisten en veiligheidsnormen.

Deze voorbeelden illustreren dat het Waterfall-model nog steeds relevant is in sectoren waar de vereisten stabiel zijn, er strenge regelgeving geldt en waar nauwkeurige planning en volgorde essentieel zijn voor succesvolle projectuitvoering.

Alles leren over Agile werkwijzen?

Volg een IT-traineeship

Alles leren over Agile werkwijzen en hoe je deze kunt toepassen bij organisaties? Bij Working Talent bieden we een 12 maanden durend IT traineeship aan dat jou de mogelijkheid geeft om je carrière in de IT te ontwikkelen.

Ons traineeship begint met een intensieve 8 weken durende IT-bootcamp, waarin je een stevig fundament legt met betrekking tot essentiële onderwerpen zoals Agile & Scrum, networking, security, coderen en cloudtechnologie. Na het bootcamp krijg je de mogelijkheid om je verder te specialiseren in het vakgebied dat jou het meest aanspreekt. Binnen ons traineeship bieden we diverse specialisaties aan, zoals data, security, development, business & IT en business intelligence.

Sluit je aan bij ons IT-traineeship en leg de basis voor een veelbelovende toekomst in de IT-wereld!

Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
recruitment consultant
Start je Recruitment carrière bij WT!