Wat is machine learning
Alles over het Laravel framework

Hoe ziet het Laravel framework eruit?

Het Laravel framework is uitgegroeid tot een van de meest geliefde PHP frameworks voor het bouwen van moderne, schaalbare webapplicaties. Met zijn elegante syntaxis, krachtige functies en uitgebreide documentatie heeft Laravel ontwikkelaars wereldwijd voor zich gewonnen. Van eenvoudige routing en database-interactie tot robuuste beveiligingsmaatregelen en een krachtige templating-engine, Laravel biedt een solide basis voor het ontwikkelen van veelzijdige webapplicaties. In dit artikel vertellen we je meer over het Laravel framework en belichten we de belangrijkste kenmerken en voordelen die het zo populair maken.

Over het framework

Belangrijke kenmerken van het Laravel framework

Laravel heeft zich onderscheiden als een van de meest populaire PHP frameworks door een breed scala aan krachtige en gebruiksvriendelijke functies te bieden. Het verhoogt de ontwikkelsnelheid door zijn uitgebreide functieset en gemakkelijke syntaxis, waardoor ontwikkelaars minder tijd kwijt zijn aan routinetaken. Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken die Laravel zo geliefd maken bij ontwikkelaars:

1. Elegante Syntaxis

Laravel staat bekend om zijn elegante en leesbare syntaxis. Dit maakt het schrijven en onderhouden van code eenvoudig en plezierig. De duidelijke structuur en het gebruik van moderne PHP-praktijken helpen ontwikkelaars om snel te begrijpen hoe de code werkt.

2. MVC Architectuur

Laravel maakt gebruik van het Model-View-Controller (MVC) architectuurpatroon. Dit zorgt voor een duidelijke scheiding tussen de logica van de applicatie (Model), de presentatie (View) en de gebruikersinteractie (Controller). Dit bevordert de onderhoudbaarheid en schaalbaarheid van de applicatie.

3. Blade Templating Engine

Blade is de krachtige en flexibele templating engine van Laravel. Het stelt ontwikkelaars in staat om herbruikbare en dynamische views te creëren met eenvoudige en intuïtieve syntaxis. Blade biedt functies zoals template inheritance, secties en componenten, wat het bouwen van complexe layouts vereenvoudigt.

4. Eloquent ORM

Eloquent is de Object-Relational Mapping (ORM) van Laravel, die een elegante en intuïtieve manier biedt om met databases te werken. Met Eloquent kunnen ontwikkelaars databasequery's schrijven in PHP in plaats van SQL, wat de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van de code verbetert. Het ondersteunt ook relaties tussen modellen, zoals een-op-een, een-op-veel en veel-op-veel relaties.

5. Routing en Middleware

Laravel biedt een krachtig en flexibel routing systeem waarmee ontwikkelaars eenvoudig routes kunnen definiëren voor hun applicatie. Middleware kan worden gebruikt om specifieke routes te beveiligen, aanvragen te filteren of extra functionaliteit toe te voegen. Dit maakt het eenvoudig om de applicatie op te splitsen in logische delen en zorgt voor een betere beveiliging en prestaties.

6. Artisan Command-Line Interface

Artisan is de command-line interface van Laravel die een breed scala aan handige commando's biedt voor het automatiseren van veelvoorkomende taken zoals het genereren van boilerplate code, het uitvoeren van database migraties en het runnen van tests. Artisan verbetert de efficiëntie van ontwikkelaars aanzienlijk door repetitieve taken te automatiseren.

7. Beveiliging

Laravel heeft robuuste ingebouwde beveiligingsmaatregelen om applicaties te beschermen tegen veelvoorkomende beveiligingsrisico's zoals SQL-injectie, cross-site scripting (XSS) en cross-site request forgery (CSRF). Laravel maakt het ook eenvoudig om wachtwoorden veilig te hashen en gebruikersauthenticatie te implementeren.

8. Migrations en Database Seeding

Migrations in Laravel bieden een versiebeheer systeem voor de database, waardoor het eenvoudig is om database schema's te wijzigen en te delen met andere ontwikkelaars. Database seeding stelt ontwikkelaars in staat om voorbeelddata toe te voegen aan de database voor testdoeleinden.

9. Task Scheduling

Laravel biedt een eenvoudige en elegante manier om geplande taken uit te voeren met behulp van het ingebouwde task scheduling systeem. Ontwikkelaars kunnen cron jobs definiëren in de Laravel syntax, wat het beheer van terugkerende taken eenvoudiger maakt.

10. Testing

Laravel ondersteunt unit tests en biedt verschillende hulpmiddelen om het testen van applicaties eenvoudig te maken. Het bevat ook helpers voor het uitvoeren van HTTP-tests en het simuleren van gebruikersinteracties met de applicatie.

Werking

Hoe werkt Laravel?

Het installeren van Laravel is eenvoudig met Composer, een tool voor afhankelijkheidsbeheer in PHP. Met één commando kun je een nieuwe Laravel-applicatie opzetten:

luaCode kopiëren<code>composer create-project --prefer-dist laravel/laravel myapp
</code>

Na de installatie kun je de belangrijkste configuratiebestanden, zoals .env, aanpassen om de applicatie naar jouw wensen in te richten.

Basis functionaliteiten
Een eenvoudige route kan als volgt worden gedefinieerd in web.php:

phpCode kopiëren<code>Route::get('/', function () {
 return view('welcome');
});
</code>

Controllers en views kunnen worden gebruikt om complexere logica en weergaves te beheren.

Database interactie
Laravel maakt gebruik van migraties om de database schema's te beheren:

phpCode kopiëren<code>php artisan make:migration create_users_table
</code>

Met Eloquent ORM kun je eenvoudig database records ophalen, opslaan en bijwerken:

phpCode kopiëren<code>$user = User::find(1);
$user->name = 'John Doe';
$user->save();
</code>

Authenticatie en autorisatie
Laravel biedt eenvoudige methoden voor gebruikersauthenticatie en autorisatie:

phpCode kopiëren<code>php artisan make:auth
</code>

Dit commando genereert alle benodigde routes, controllers en views voor een volledig functioneel authenticatiesysteem.

Solide basis

Hoe ziet het Laravel framework eruit?

Laravel is een uitgebreid PHP framework dat een solide basis biedt voor het ontwikkelen van moderne webapplicaties. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste componenten en structuur van een typische Laravel applicatie.

1. Directorystructuur

Wanneer je een nieuwe Laravel-applicatie aanmaakt, krijg je een goed georganiseerde directorystructuur:

arduinoCode kopiëren<code>myapp/
├── app/
│ ├── Console/
│ ├── Exceptions/
│ ├── Http/
│ │ ├── Controllers/
│ │ ├── Middleware/
│ │ └── Requests/
│ ├── Models/
│ └── Providers/
├── bootstrap/
├── config/
├── database/
│ ├── factories/
│ ├── migrations/
│ └── seeders/
├── public/
├── resources/
│ ├── js/
│ ├── lang/
│ ├── sass/
│ └── views/
├── routes/
├── storage/
├── tests/
├── vendor/
├── .env
└── composer.json
</code>

Belangrijke directories:

  • app/: Hier bevindt zich de kern van je applicatie. Het bevat de business logic, controllers, middleware, en modellen.
  • bootstrap/: Bevat bestanden die de applicatie opstarten.
  • config/: Bevat alle configuratiebestanden.
  • database/: Bevat database migraties, model factories en seeders.
  • public/: Bevat de index.php en andere publieke bestanden zoals CSS, JavaScript en afbeeldingen.
  • resources/: Bevat views (Blade templates), onbewerkte assets (JavaScript, SASS) en taalbestanden.
  • routes/: Bevat alle routebestanden van de applicatie.
  • storage/: Bevat gecachte bestanden, logs en andere door de applicatie gegenereerde gegevens.
  • tests/: Bevat je tests.
  • vendor/: Bevat de door Composer geïnstalleerde afhankelijkheden.

2. Routing
Routes in Laravel worden gedefinieerd in bestanden binnen de routes/ directory, zoals web.php en api.php. Een eenvoudige route ziet er als volgt uit:

phpCode kopiëren<code>// routes/web.php
Route::get('/', function () {
 return view('welcome');
});
</code>

3. Controllers
Controllers groeperen gerelateerde routefunctionaliteit in één klasse. Ze bevinden zich in app/Http/Controllers/. Een eenvoudige controller zou er als volgt uit kunnen zien:

phpCode kopiëren<code>// app/Http/Controllers/HomeController.php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class HomeController extends Controller
{
 public function index()
 {
 return view('home');
 }
}
</code>

En de bijbehorende route:

phpCode kopiëren<code>// routes/web.php
Route::get('/home', [HomeController::class, 'index']);
</code>

4. Models
Eloquent models vertegenwoordigen database-tabellen en bieden een actieve records-implementatie. Een eenvoudig model ziet er als volgt uit:

phpCode kopiëren<code>// app/Models/User.php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
 protected $fillable = ['name', 'email', 'password'];
}
</code>

5. Views
Views zijn verantwoordelijk voor de presentatie van de applicatie en bevinden zich in resources/views/. Laravel gebruikt Blade als de templating engine. Een eenvoudige Blade template:

bladeCode kopiëren<code><!-- resources/views/welcome.blade.php -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Laravel</title>
</head>
<body>
 <h1>Welcome to Laravel</h1>
</body>
</html>
</code>

6. Middleware
Middleware biedt een handige mechanisme voor het filteren van HTTP-verzoeken die naar je applicatie komen. Ze bevinden zich in app/Http/Middleware/. Een voorbeeld van middleware:

phpCode kopiëren<code>// app/Http/Middleware/CheckAge.php
namespace App\Http\Middleware;

use Closure;

class CheckAge
{
 public function handle($request, Closure $next)
 {
 if ($request->age <= 200) {
 return redirect('home');
 }

 return $next($request);
 }
}
</code>

En de registratie in app/Http/Kernel.php:

phpCode kopiëren<code>protected $routeMiddleware = [
 'checkage' => \App\Http\Middleware\CheckAge::class,
];
</code>

7. Database Migrations
Migrations bieden een manier om de database schema te definiëren en te beheren. Ze bevinden zich in database/migrations/. Een eenvoudige migratie:

phpCode kopiëren<code>// database/migrations/2024_05_20_000000_create_users_table.php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateUsersTable extends Migration
{
 public function up()
 {
 Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
 $table->id();
 $table->string('name');
 $table->string('email')->unique();
 $table->timestamps();
 });
 }

 public function down()
 {
 Schema::dropIfExists('users');
 }
}
</code>

8. Eloquent ORM
Eloquent ORM maakt het werken met de database eenvoudig en intuïtief. Hier is een voorbeeld van hoe je met een Eloquent model kunt werken:

phpCode kopiëren<code>// Opslaan van een nieuwe gebruiker
$user = new User;
$user->name = 'John Doe';
$user->email = 'john@example.com';
$user->save();

// Ophalen van alle gebruikers
$users = User::all();

// Zoeken naar een specifieke gebruiker
$user = User::find(1);
</code>

9. Task Scheduling
Laravel maakt het plannen van terugkerende taken eenvoudig met behulp van de ingebouwde task scheduler. Deze wordt gedefinieerd in de app/Console/Kernel.php:

phpCode kopiëren<code>// app/Console/Kernel.php
protected function schedule(Schedule $schedule)
{
 $schedule->command('inspire')->hourly();
}
</code>

10. Testing
Laravel biedt uitgebreide ondersteuning voor het testen van je applicaties. Testen worden geplaatst in de tests/ directory en kunnen eenvoudig worden uitgevoerd met PHPUnit:

phpCode kopiëren<code>// tests/Feature/ExampleTest.php
namespace Tests\Feature;

use Tests\TestCase;

class ExampleTest extends TestCase
{
 public function testBasicTest()
 {
 $response = $this->get('/');

 $response->assertStatus(200);
 }
}</code>
Werken binnen de ICT

IT traineeship

Wil jij je verdiepen in het toepassen van het Laravel framework bij organisaties? Bij Working Talent bieden we een 12 maanden durend IT traineeship om jouw carrière in de IT een vliegende start te geven.

Het traineeship begint met een 8 weken durende IT bootcamp, waarin je een solide basis legt met onderwerpen zoals Agile & Scrum, networking, security, coderen en cloud. Vervolgens kun je je specialiseren in de volgende vakgebieden: data, security, development, business & IT of business intelligence.

Na het bootcamp ga je aan de slag bij een van onze opdrachtgevers om praktijkervaring op te doen. Gedurende het traineeship bieden we je persoonlijke begeleiding en coaching om jouw groei te stimuleren en je te helpen succesvol te zijn in jouw IT carrière. Met ons IT traineeship leg je de basis voor een veelbelovende toekomst in de IT wereld!