Booster kopie 2023 05 16 071646 gboz

Continue ontwikkeling met onze ‘boosters’

Working Talent Boosting success
mei 2023

Vandaag de dag is IT-personeel met de juiste kennis van cruciaal belang voor bedrijven. Technologie blijft zich snel ontwikkelen en dit dwingt bedrijven continu te investeren in IT-systemen en hun IT-werknemers. Working Talent is zich bewust van het belang van continue kennisontwikkeling en daarom worden de traineeships aangevuld met trainingsmodules die gericht zijn op zowel persoonlijke als professionele groei. Zo ingestoken dat dit zorgt voor een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor onze IT-Consultants. Ervaren IT-ers die een waardevolle bijdrage leveren tijdens de groei van talenten naast dat zij inzetbaar zijn op tijdelijke kennisvraagstukken.


Al onze IT-traineeships starten met een IT-bootcamp. Tijdens het bootcamp van acht weken verdiepen maximaal 12 trainees zich in de nieuwste technologieën en methodieken. Om de kloof in kennis tussen studie en praktijk te verkleinen en trainees voor te bereiden op de werkzaamheden bij de opdrachtgever, zorgen wij ervoor dat de vertaalslag wordt gemaakt van theorie naar praktijk. Van technologie kennen naar begrijpen tot doorgronden en toepassen.

Techbooster
Maar daar houdt het niet op!

De Working Talent boosters

Na afronding van het IT-bootcamp is de trainee klaar om aan de slag te gaan bij de opdrachtgever. Tijdens de periode bij de opdrachtgever hebben wij regelmatig contact met zowel de trainee als met de opdrachtgever om de voortgang te monitoren. En organiseren wij regelmatig terugkomdagen, leuke borrels en evenementen om de warme relatie te onderhouden. En de motivatie hoog te houden!


Maar daar houdt het niet op. Wij waarborgen de ontwikkeling van de soft- en hardskills. Naast dat wij hard werken aan o.a. een kennis-databank voor alle trainees en consultants, zijn dit jaar ook onze “boosters” geïntroduceerd. Namelijk de Talent- en Tech boosters. Deze boosters zijn erop gericht om de IT-talenten te helpen groeien en hun (domein)kennis te vergroten op zowel het gebied van soft-skills als hard-skills. Met andere woorden een ontwikkeling passend bij de persoonlijke drijfveren en vaktechnische specialisaties.

Booster uitgelicht:

De Talent boosters

Onze Talent boosters zijn gericht op de soft-skills van onze IT-talenten. Dit zijn specifieke vaardigheden die niet direct gerelateerd zijn aan technische kennis of expertise, maar eerder aan persoonlijke kwaliteiten en gedrag. Denk hierbij aan o.a. communicatievaardigheden, leiderschap, probleemoplossing, kritisch denken, time-management, teamwerk, empathie en creativiteit. Vaardigheden die van belang zijn voor het opbouwen van professionele relaties, het effectief communiceren en samenwerken met andere collega’s. Vaardigheden die bijdragen aan een positieve en productieve werkomgeving.

Booster uitgelicht:

De Tech boosters

De Tech boosters zijn gericht op de technische kennis en expertise binnen een bepaald vakgebied. Dit zijn meetbare en observeerbare vaardigheden die worden aangeleerd door middel van training, opleiding en praktische ervaring. Met de boosters worden specifieke vakgebieden uitgelicht, worden ervaringen, tips & tricks gedeeld en proberen wij de kennis op een leuke, leerzame manier over te brengen. Van praktische oefeningen en workshops tot aan peer-learning en hackatons. Door IT-talenten hieraan deel te laten nemen kunnen zij hun creativiteit, probleemoplossend vermogen en technische vaardigheden verbeteren. De Working Talent consultants spelen hier een grote rol in: ontwikkelen van talent door talent in de praktijk.

Techbooster
Onze tech units

Ervaring met een toegevoegde waarde

Working Talent Consulting bestaat uit Tech Units met eigen consultants die wij inzetten op tijdelijke kennisvraagstukken van onze klanten. Daarnaast geven onze consultants les tijdens onze IT-traineeships en begeleiden zij de trainees bij de eerste opdracht als de opdrachtgever daar behoefte aan heeft. De consultants zijn een enorme toegevoegde waarde voor de totale propositie en dienstverlening van Working Talent. Hun ervaring en kennis zorgt voor waardevolle, direct toepasbare en praktische informatie voor de IT-talenten.


Het betrekken van ervaren IT-consultants bij de ontwikkeling en het geven van de boosters stelt IT-talenten in staat om te leren van ervaren en deskundige professionals en dit kan hen helpen om hun vaardigheden en kennis te verbeteren. Na de booster kunnen IT-talenten de opgedane kennis in de praktijk brengen en begrijpen zij beter hoe de kennis in verschillende situaties toegepast kan worden. Dit resulteert op zijn beurt in betere prestaties en meer succes bij opdrachtgevers.

Kortom…

... bij Working Talent staan persoonlijke groei en ontwikkeling centraal. Wij geloven dat de investering in de ontwikkeling van IT-talenten en ervaren professionals, bedrijven in staat stelt om optimaal mee te bewegen in de snel veranderende wereld van technologie. Bij Working Talent bieden wij traineeships en boosters aan die gericht zijn op het vergroten van zowel de soft- als hard-skills van onze talenten en professionals, zodat zij altijd up-to-date blijven en op die manier van onschatbare waarde zijn voor onze opdrachtgevers.

recruitment consultant
Start je Recruitment carrière bij WT!