Mahdis mousavi h J5u MIR Ng5k unsplash

IT ontwikkeling en de kracht van IT-talenten

Working Talent Snelheid vs. Talent
mei 2023

IT ontwikkelt zich in een razend tempo. In de afgelopen 40 jaar, zijn we van ‘floppy-disks’ naar beeldplaat, cd-rom, cd-i, harde-schijven, flashdrives, online storage, cloud/ fog en nog meer ontwikkeld. Een ontwikkeling die daarnaast enorm veel teweeg heeft gebracht op het gebied van technische mogelijkheden, producten, diensten en integratie in het dagelijkse leven. Denk bijv. aan streaming diensten, maar ook aan AI/AR, NFT’s, ‘The Mirrorworld’ en recentelijk de doorbraak van ChatGPT eind 2022. Meerdere vragen komen dan ook direct op: is deze exponentiële groei houdbaar? Houdt het ergens op? En hoe kan het bedrijfsleven hier de vruchten van plukken? Valt er wel vooruit te kijken?


Duidelijk is wel dat dit tempo van nieuwe ontwikkelingen vraagt om gedreven personeel met een stevig kennisfundament dankzij hun opleidingen en ervaringen.

Levart photographer drwpcjkvxu U unsplash
De ontwikkeling van IT

Wet van (Gordon) Moore

Deze wet, van de onlangs overleden Gordon Moore, is een bekend gegeven in de IT-branche. De wet stelt dat het aantal transistors op een geïntegreerde schakeling ongeveer elke twee jaar verdubbelt. Met andere woorden, er is sprake van een exponentiële groei van de verwerkingskracht van computers. Een belangrijke factor in de evolutie van computers en technologie die ook een enorme impact heeft op het bedrijfsleven. Die ontwikkeling is te merken!


In elke branche volgen innovaties zich in rap tempo op. Als wij alleen al naar kunstmatige intelligentie (AI) kijken, dan zien we de opkomst van chatbots die niet alleen gesprekken kunnen voeren, maar ook nog simpele taken kunnen uitvoeren. Waardoor zowel de processen binnen organisaties aan verandering onderhevig zijn, als de beleving en verwachtingen van de gebruikers c.q. klanten.


Dit maakt dat bedrijven enerzijds intern moeten door ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Dit raakt onderdelen als snelheid, flexibiliteit, bereikbaarheid, kosten- en procesoptimalisatie, alle ‘back-office’ gerelateerde zaken om de organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk te laten opereren. Anderzijds, het continu toetsen of hun product of dienst nog past bij de verwachtingen en vraag van de markt, om vervolgens deze door te blijven ontwikkelen.

Luca bravo XJX Wbf So2f0 unsplash
De gevolgen?

Key in de ontwikkeling van ondernemingen

We hebben al even aangestipt welke onderdelen dit o.a. binnen de organisatie raakt. In feite leidt technologische ontwikkeling tot het continu aanpassen van businessmodellen inspelende op de bedreigingen en kansen die voortvloeien uit die ontwikkeling.


Dit ‘dwingt’ organisaties om op twee gebieden continu te investeren:

  1. In IT-systemen en IT-infrastructuren, om accuraat en adequaat in te spelen op alle ontwikkelingen;
  2. Technische, flexibele en goed opgeleide IT-professionals die in staat zijn om te analyseren, te innoveren en te implementeren.


In het kort heeft de exponentiele ontwikkeling van technologie een sterke invloed op de relatie tussen Business & IT en leidt tot een grotere vraag naar IT-professionals en een toenemende afhankelijkheid van IT-systemen en -structuren.

Mahdis mousavi h J5u MIR Ng5k unsplash
Een complicatie

Focus op de menselijke factor

Hoe houden organisaties deze exponentiële groei bij? Het is een vraag waar veel ondernemingen zich mee bezighouden. Eigenlijk is het antwoord vrij simpel, maar zoals in veel gevallen de uitvoer een uitdaging. In essentie draait het om de juiste mensen, met de juiste kennis, op de juiste plaats. Mensen die in staat zijn nieuwe technieken te implementeren en ook te ontwikkelen.

Veel ondernemingen hechten dan ook veel waarde aan IT’ers die al jaren meedraaien binnen hun werkveld of organisatie. Een goede achtergrond, kennis en ervaring is onmiskenbaar binnen elke organisatie. Ook ‘de waarde van intrinsieke motivatie’ speelt een rol.


Een complicatie is in dit geval dat kennis snel ‘verjaard’ is. Dat maakt dat IT’ers niet alleen de juiste kennis moeten hebben, maar ook gedreven innovators moeten zijn om nieuwe technieken snel eigen te maken.

Onze propositie

De kracht van nieuw IT-talent

Nieuw talent is vaak goed op de hoogte van de nieuwste technologieën en kan deze kennis snel toepassen in de praktijk. Daarnaast hebben nieuwe talenten vaak een frisse blik op bestaande processen en kunnen zij met nieuwe ideeën en oplossingen komen. Ze hebben een brede kennis van IT-ontwikkelingen en zijn in staat om dit toe te passen op specifieke problemen die zich binnen een organisatie voordoen. Wat uiteindelijk leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en een hogere productiviteit.


Het aantrekken van die talenten is echter niet altijd eenvoudig. Zij hebben vaak hoge verwachtingen van hun werkgever en zijn op zoek naar uitdagende, interessante werkzaamheden, doorgroeimogelijkheden en een goede werksfeer.


Ben jij benieuwd naar onze mogelijkheden, de traineeships en welke bijdrage een trainee kan leveren aan jouw organisatie? Lees er hier alles over: IT trainees van Working Talent.