Wat is iso 27002
Alles over de internationale standaar voor informatiebeveiliging

Wat is ISO 27002?

ISO 27002 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Deze standaard biedt richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van informatiebeveiliging binnen organisaties. Het doel van ISO 27002 is om de bescherming van informatie te waarborgen en te beschermen tegen informatiebeveiligingsbedreigingen.

Deze standaard is ontstaan uit de noodzaak om de beveiliging van informatie te waarborgen en te beschermen tegen steeds complexere bedreigingen in de digitale wereld. ISO 27002 is een praktische en flexibele standaard die zich richt op het verbeteren van de beveiligingspraktijken binnen organisaties.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat ISO 27002 is, de doelstellingen en geven we meer uitleg over de beveiligingsstandaarden.

Waarborgen van de beveiliging van informatie

Doelstellingen van ISO 27002

De doelstellingen van ISO 27002 zijn gericht op het waarborgen van de beveiliging van informatie en het beschermen tegen informatiebeveiligingsbedreigingen. Deze doelstellingen omvatte

 • Beveiliging van informatie: ISO 27002 stelt richtlijnen op om de beveiliging van informatie te waarborgen en te beschermen tegen bedreigingen. Denk aan hacking, diefstal en verlies.

 • Bescherming tegen informatiebeveiligingsbedreigingen: het bevat aanbevelingen voor het identificeren, beoordelen en beheren van informatiebeveiligingsbedreigingen. Denk aan technische en menselijke fouten.

 • Verbetering van beveiligingspraktijken: ISO 27002 biedt een raamwerk voor het verbeteren van beveiligingspraktijken binnen organisaties en helpt bij het opbouwen van een solide beveiligingsinfrastructuur.

Al deze doelstellingen dragen uiteindelijk bij aan het verbeteren van de beveiligingspraktijken binnen organisaties. De naleving van de wet- en regelgeving wordt verbeterd en het vertrouwen van stakeholders in de organisatie gaat omhoog.

Raamwerk voor informatiebeveiliging

ISO 27002 checklist

Een ISO 27002 checklist kan worden gebruikt om te helpen bij de implementatie van alle beveiligingsmaatregelen. Het is een raamwerk voor informatiebeveiliging dat richtlijnen en aanbevelingen biedt voor het beheer van informatiebeveiliging binnen organisaties. De ISO 27002 checklist is opgebouwd uit een aantal beheerscomponenten:

 • Beleid en organisatie: bepaal het beveiligingsbeleid en de verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen binnen de organisatie.

 • Assetmanagement: identificeer en beheer de informatie-assets van de organisatie, waaronder hardware, software en gegevens.

 • Toegangsbeheer: stel regels op voor het beheer van toegang tot informatie-assets en zorg ervoor dat deze regels worden nageleefd.

 • Cryptografie: gebruik cryptografische technieken om informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang.

 • Netwerkbeveiliging: stel maatregelen op om de beveiliging van het netwerk te waarborgen. Denk aan firewalls, virtuele privénetwerken (VPN's) en beveiligde verbindingen.

 • Incidentmanagement: stel procedures op voor het detecteren, melden en beheren van informatiebeveiligingsincidenten.

 • Continuïteitsbeheer: stel maatregelen op om de continuïteit van de informatiebeveiliging te waarborgen. Inclusief het opstellen van crisisplannen en regelmatige controles van de beveiligingspraktijken.

Deze punten zijn slechts enkele van de vele elementen die in een ISO 27002 checklist moeten worden opgenomen. Het is belangrijk om te realiseren dat de implementatie van ISO 27002 een continu proces is en dat de beveiligingspraktijken regelmatig moeten worden beoordeeld en verbeterd.

Als je dit als organisatie op de juiste manier doet dan kun je als organisatie proactief bedreigingen identificeren en beheren - en daarmee de beveiliging van de informatie waarborgen.

Stappenplan voor implementatie

ISO 27002 implementeren

Het implementeren van ISO 27022 vereist een gedegen aanpak en betrokkenheid van de hele organisatie. Hiervoor kun je de volgende stappen uitvoeren:

 1. Beoordeling van de huidige beveiligingspraktijken: voer een grondige analyse uit van de huidige beveiligingspraktijken en -procedures om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn.

 2. Ontwikkeling van een beveiligingsbeleid: stel een beveiligingsbeleid op dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie. Dit beleid moet richtlijnen bevatten voor het beheer van informatiebeveiliging en de verantwoordelijkheden van medewerkers.

 3. Opleiden van medewerkers: zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de beveiligingsbeleid en de naleving van deze richtlijnen.

 4. Implementatie van beveiligingsmaatregelen: implementeer de beveiligingsmaatregelen die zijn vastgesteld in het beveiligingsbeleid en zorg ervoor dat deze op de juiste manier worden toegepast.

 5. Beoordeling en bijstelling: beoordeel regelmatig de procedures en stel deze bij indien nodig om ervoor te zorgen dat de organisatie blijft voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen van ISO 27002.

Waarom organisaties ISO 27002 moeten implementeren

Voordelen van ISO 27002

Er zijn vele voordelen gebonden aan de implementatie van ISO 27002. We sommen de belangrijkste voor je op:

 • ISO 27002 biedt richtlijnen voor het beheer van informatiebeveiliging en helpt organisaties bij het verbeteren van de beveiliging van informatie. Hierdoor wordt de bescherming van informatie tegen bedreigingen zoals hacking, diefstal en verlies verhoogd.

 • Het biedt een raamwerk voor het verbeteren van beveiligingspraktijken binnen organisaties en helpt bij het opbouwen van een solide beveiligingsinfrastructuur.

 • Door de beveiliging van informatie te waarborgen en te beschermen tegen informatiebeveiligingsbedreigingen, wordt het vertrouwen van stakeholders verhoogd.

 • ISO 27002 helpt organisaties bij het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Het helpt organisaties bij het verbeteren van de bedrijfsprocessen door middel van een geïntegreerd en systematisch beveiligingsbeheerproces.

 • Je kunt je er als organisatie onderscheiden van de concurrenten en concurrentievoordeel verkrijgen.

De belangrijkste punten op een rij

Conclusie

ISO 27002 is een internationaal erkende standaard voor informatiebeveiliging die richtlijnen en aanbevelingen biedt voor het beheer van informatiebeveiliging binnen organisaties. Het raamwerk is opgebouwd uit een aantal beheerscomponenten:

 • Beleid

 • Organisatie

 • Assetmanagement

 • Toegangsbeheer

 • Cryptografie

 • Netwerkbeveiliging

 • Incidentmanagement

 • Continuïteitsbeheer

De implementatie vereist een gedegen aanpak en betrokkenheid van de hele organisatie. Het omvat het opleiden van medewerkers en het bewaken van de naleving van de beveiligingsrichtlijnen. Dit zorgt voor een verhoogde beveiliging van informatie, verbetering van beveiligingspraktijken en verhoogd vertrouwen van stakeholders.

Kortom: ISO 27002 is een waardevol raamwerk voor organisaties die op zoek zijn naar een praktische en flexibele aanpak voor informatiebeveiliging.

Security Officer worden

Beleidsmedewerker informatiebeveiliging

Organisaties helpen met de implementatie van ISO 27002? Als beleidsmedewerker informatiebeveiliging - ook wel Information Security Officer genoemd - ben jij verantwoordelijk voor het security beleid. Zowel voor de implementatie als de handhaving en uitvoering.

Met het Security traineeship bieden wij pas afgestudeerde de mogelijkheid om door te groeien als Information Security Officer. Daarnaast hebben we ook regelmatig openstaande vacatures voor medior en senior Security Officers. In deze functie begeleid je onze Security trainees én werk je aan uitdagende vraagstukken bij één of meerdere opdrachtgevers.

Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
Witteveen+Bos
VolkerWessels Telecom
UMCU
SuitSupply
Royal HaskoningDHV
Robeco
Rabobank
Ordina
Nationale Nederlanden
Mendix
ING
Deventer Ziekenhuis
Centric
Capgemini logo
BAM
APG
ANWB
Achmea
recruitment consultant
Start je Recruitment carrière bij WT!