Wat is iso 27001
Alles over de erkende norm voor informatiebeveiliging

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging die organisaties helpt bij het beschermen van hun belangrijke informatie. Deze norm stelt een raamwerk voor om informatiebeveiliging op een systematische en proactieve manier te beheren, waardoor organisaties zich kunnen richten op het verminderen van de risico's.

ISO 27001 is ontstaan uit de behoefte aan een uniforme aanpak van informatiebeveiliging over de hele wereld. Het biedt organisaties de garantie dat zij voldoen aan internationale standaarden en daardoor kunnen zij vertrouwen opbouwen bij hun klanten en partners.

Het doel van ISO 27001 is om organisaties te helpen bij het beveiligen van hun informatie en tegelijkertijd de continuïteit van hun bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Dit kan door middel van het implementeren van beleid, procedures en technologieën die gericht zijn op het beschermen van informatie en het verminderen van risico's.

In dit artikel gaan we dieper in op wat ISO 27001 is, de vereisten en voordelen van deze norm voor informatiebeveiliging.

Erkende norm voor informatiebeveiliging

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging is een verzameling van technieken, maatregelen en beleid die gericht zijn op het beschermen van informatie tegen onbevoegde toegang. Denk aan misbruik, verlies of vervalsing. Het omvat alle aspecten van informatiebeheer - van de creatie tot de verwijdering ervan - en richt zich op het waarborgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie.

Het is erg belangrijk voor organisaties van alle groottes en in alle sectoren, omdat informatie in veel gevallen de kern van hun bedrijfsactiviteiten is. Of het nu gaat om financiële gegevens, persoonlijke gegevens, bedrijfsgeheimen of andere belangrijke informatie. Het beschermen van deze informatie is cruciaal om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en de reputatie en vertrouwen van de organisatie te behouden.

Bedreigingen voor informatiebeveiliging kunnen afkomstig zijn van binnen en buiten de organisatie. Ze kunnen variëren van menselijke fouten tot cyberaanvallen. Daarom is het belangrijk voor organisaties om een systematische aanpak te hebben gericht op het identificeren en beheersen van deze bedreigingen. Maar ook om de beschikbaarheid te waarborgen en de integriteit van de informatie.

Van cyberaanvallen tot menselijke fouten

Bedreigingen en risico’s voor informatiebeveiliging

Er zijn veel bedreigingen en risico's voor informatiebeveiliging die organisaties moeten overwegen en aanpakken. Hieronder staan enkele veelvoorkomende risico's:

 • Cyberaanvallen: aanvallen zoals phishing, malware, ransomware en DDoS-aanvallen. Deze aanvallen kunnen leiden tot gegevensverlies, diefstal van vertrouwelijke informatie en uitval van systemen.

 • Menselijke fouten: zoals het verlies van apparaten met vertrouwelijke informatie, onbevoegde toegang tot informatie en het onbedoeld delen van informatie met derden.

 • Technische fouten: hardware- en software fouten die kunnen leiden tot gegevensverlies, onbedoelde toegang tot informatie en uitval van systemen.

 • Naturale rampen: gebeurtenissen zoals brand, overstromingen en aardbevingen die kunnen leiden tot gegevensverlies en uitval van systemen.

 • Interne bedreigingen: dreigingen van binnen de organisatie, zoals interne diefstal, verkoop van vertrouwelijke informatie en misbruik van bevoegdheden.

 • Wettelijke verplichtingen: de naleving van wet- en regelgeving, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), die gericht zijn op het beschermen van vertrouwelijke informatie.

Het is van belang dat organisaties deze en andere bedreigingen in kaart brengen, zodat ze maatregelen kunnen nemen om deze te beheersen en te verminderen. Hierbij kan ISO 27001 een belangrijke rol spelen. Dit biedt duidelijke richtlijnen en procedures voor een systematische aanpak van informatiebeveiliging.
Begrippen van ISO 27001

Belangrijke begrippen en definities

We hebben een aantal belangrijke begrippen en definities die belangrijk zijn in de context van ISO 27001 voor je op een rij gezet:

 1. Informatiebeveiliging: het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het beschermen van informatie tegen onbevoegde toegang, misbruik, verlies of vervalsing.

 2. Risicobeoordeling: het proces waarbij de potentiële bedreigingen voor de informatiebeveiliging worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld. Er worden effectieve maatregelen vastgesteld om deze bedreigingen te beheersen.

 3. Informatiebeveiligingsbeleid: het formeel vastgestelde beleid van een organisatie voor informatiebeveiliging. Hierin worden de doelstellingen, verantwoordelijkheden en procedures beschreven.

 4. Continuïteitsplanning: het proces waarbij de noodzakelijke maatregelen worden vastgesteld om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen.

 5. Incidentbeheer: het proces waarbij incidenten met betrekking tot informatiebeveiliging worden geïdentificeerd, geregistreerd, geanalyseerd, beheerd en opgelost.

 6. Informatieclassificatie: het proces waarbij informatie wordt geclassificeerd volgens de mate waarin deze vertrouwelijk, gevoelig of belangrijk is.

 7. Toegangscontrole: het proces waarbij beleid en technieken worden toegepast om te bepalen wie toegang heeft tot informatie en onder welke omstandigheden.

 8. Cryptografie: het proces waarbij informatie wordt gecodeerd om deze te beschermen tegen onbevoegde toegang of vervalsing.

Normen en vereisten

ISO 27001 checklist

De normen en vereisten van ISO 27001 zijn gericht op het waarborgen van een systematische aanpak van informatiebeveiliging. De norm bestaat uit een checklist van vereisten waar organisaties aan moeten voldoen om te worden gecertificeerd volgens ISO 27001. De belangrijkste vereisten:

 • Beleid voor informatiebeveiliging: organisaties moeten een formeel beleid voor informatiebeveiliging ontwikkelen en implementeren. Hierin moeten de doelstellingen, verantwoordelijkheden en procedures zijn beschreven.

 • Risicobeoordeling: organisaties moeten een systematische aanpak voor risicobeoordeling ontwikkelen en uitvoeren. Hierin moeten de potentiële bedreigingen worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld. Ook moeten er effectieve maatregelen worden vastgesteld om deze bedreigingen te beheersen.

 • Beveiligingsmaatregelen: organisaties moeten technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren om de informatiebeveiliging te waarborgen. Denk aan toegangscontrole, encryptie, firewalls en incidentbeheer.

 • Continuïteitsplanning: organisaties moeten een continuïteitsplan ontwikkelen en uitvoeren om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Bijvoorbeeld voor bij een storing of andere bedreiging.

 • Beheer van veranderingen: organisaties moeten een proces ontwikkelen voor het beheer van veranderingen. Hierin worden de veranderingen beheerd en geëvalueerd om de continuïteit te waarborgen.

 • Interne audits: organisaties moeten regelmatige interne audits uitvoeren om te beoordelen of ze aan de vereisten van ISO 27001 voldoen en of verbeteringen nodig zijn.

 • Managementbeoordeling: het management moet regelmatig de prestaties en de naleving van de informatiebeveiliging beoordelen en verbeteringen implementeren waar nodig.

Waarom organisaties ISO 27001 moeten implementeren

Voordelen van ISO 27001

De implementatie van ISO 27001 binnen de organisatie kent vele voordelen, waaronder:

 • ISO 27001 biedt een systematische aanpak voor informatiebeveiliging, waardoor organisaties hun informatie beter kunnen beschermen tegen bedreigingen en risico's.

 • Door de implementatie kunnen organisaties aantonen dat ze serieus werk maken van informatiebeveiliging. Dit verhoogt de betrouwbaarheid bij klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

 • ISO 27001 helpt organisaties om aan te tonen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. De kans op boetes en andere sancties wordt hierdoor een stuk minder.

 • Processen en procedures worden geoptimaliseerd, waardoor ze efficiënter en productiever kunnen werken.

 • Organisaties kunnen hun bedrijfsactiviteiten beter waarborgen bij een storing of een andere bedreiging. Bedreigingen en risico’s kunnen beter gedetecteerd en beheerst worden door de regelmatige interne controles.

En als laatste - één van de belangrijkste voordelen - een verhoogde concurrentievoordeel. Door de implementatie van ISO 27001 kunnen organisaties zich beter onderscheiden van concurrenten en een concurrentievoordeel verwerven.

Waar je rekening mee moet houden

De uitdagingen van ISO 27001

Voor de implementatie van ISO 27001 is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Daarmee bedoelen we dat je weet welke middelen je nodig hebt en welke personele capaciteiten. Een aantal belangrijke zaken waar je van te voren rekening mee moet houden zijn:

 • De implementatie van ISO 27001 kan kostbaar zijn, vooral voor kleinere organisaties. Er komen investeringen voor personeel, opleiding, technologie en interne processen bij kijken.

 • Het vereist een verandering in de cultuur van de organisatie, waarbij alle medewerkers zich bewust moeten worden van het belang van informatiebeveiliging en hiernaar handelen.

 • Interne processen moeten worden aangepast om aan de vereisten van ISO 27001 te voldoen. Dit vergt de benodigde tijd en middelen. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van een formeel beleid voor informatiebeveiliging.

 • Sommige aspecten van ISO 27001, zoals encryptie en toegangscontrole, vereisen investeringen in technologie.

 • Voor een goede naleving moet je regelmatig interne audits uitvoeren. Ook dit vergt extra tijd en middelen.

 • De implementatie vereist actieve steun van het management, zonder hen kan de implementatie moeizaam verlopen.

De belangrijkste punten op een rij

Conclusie

In conclusie is ISO 27001 een belangrijk kader voor informatiebeveiliging. Het helpt organisaties om de beveiliging van hun informatie te waarborgen en aan te tonen dat ze serieus werk maken van informatiebeveiliging.

De implementatie vereist een systematische en gestructureerde aanpak, zodat bedreigingen en risico’s te allen tijde goed in kaart worden gebracht en opgelost kunnen worden. Hoewel de implementatie uitdagingen met zich meebrengt - zoals kosten, technologie en interne processen - biedt het ook veel voordelen. Denk aan een verhoogde betrouwbaarheid, verbetering van de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en verhoogde concurrentievoordeel.

Al met al biedt ISO 27001 een waardevol kader voor organisaties die serieus werk willen maken van informatiebeveiliging.

Security Officer worden

Beleidsmedewerker informatiebeveiliging

Organisaties helpen met de implementatie van ISO 27001? Als beleidsmedewerker informatiebeveiliging - ook wel Information Security Officer genoemd - ben jij verantwoordelijk voor het security beleid. Zowel voor de implementatie als de handhaving en uitvoering.

Met het Security traineeship bieden wij pas afgestudeerde de mogelijkheid om door te groeien als Information Security Officer. Daarnaast hebben we ook regelmatig openstaande vacatures voor medior en senior Security Officers. In deze functie begeleid je onze Security trainees én werk je aan uitdagende vraagstukken bij één of meerdere opdrachtgevers.